Skönt skimrande ortodoxa klanger

Kammarkören Krysostomos gör ett ovärderligt arbete den inhemska ortodoxa musiken till fromma.

ORTODOX MUSIK

Deesis

Kammarkören Krysostomos, dirigent Mikko Sidoroff. Musik av Pekka Jalkanen, Lauri Mäntysaari, Ville Matvejeff, Henri Sokka, Heikki Hattunen. Solister: Tuuli Lindeberg, sopran, Elisabet Petsalo, alt, Jarno Lehtola, tenor, Sampo Haapaniemi, baryton, Teppo Lampela, bas. (Alba)

Mikko Sidoroff och kammarkören Krysostomos gör ett ovärderligt arbete den inhemska ortodoxa musiken till fromma. Inte bara genom att framföra befintligt material utan, framför allt, genom att beställa och uruppföra nytt material.

På Krysostomos fjärde Albaskiva, Deesis, ger Sidoroff utrymme åt sina tonsättarkolleger och dirigerar verk hämtade företrädesvis från 10-årsjubileets, 2013, rikhaltiga skörd. Det är, liksom beträffande Sidoroffs egen musik, frågan om verk som bugar vördnadsfullt gentemot traditionen men ändå genomlyser de urgamla texterna på ett nytt och personligt sätt.

Ville Matvejeffs (f. 1986) innerliga Ehtooveisu, som kan föra tanken till Valentin Silvestrovs sakrala musik, är en på alla sätt optimal inledning, medan Tammerforstonsättaren Henri Sokka (f. 1989) i Kaksi pääsiäisyön laulua lagt samtidsmusikformlerna på hyllan och på ett fruktbart sätt tillägnat sig den aktuella estetiken.

Samma gäller Åbobaserade Lauri Mäntysaari (f. 1982), som på senare år stigit fram som en av våra intressantaste körtonsättare. I Pääsiäisstikiirat tecknar han en tillika dramatisk och trösterik musikalisk fresk, som likt en bysantisk mosaik skimrar i mångahanda färger med Sampo Haapaniemis baryton som expressiv röd tråd.

Det bysantiska arvet går igen mer konkret på olika plan i Tammerforskantorn Heikki Hattunens (f. 1984) Pyhä Jumala, som bygger på en sekelgammal populär melodi, samt multistilisten Pekka Jalkanens (f. 1945) trettiofem minuter långa, uttrycksmässigt mångskiftande Deesis; en liten Panihida (minnesgudstjänst), som fungerar såväl i mässan som för konsertbruk.

Sidoroff och hans sedvanligt känslomässigt frejdigt satsande sångare är självfallet fullkomligt hemma i den här repertoaren och som bonus har vi i Jalkanenstycket en finfin solistkvartett med Tuuli Lindebergs skönt skimrande sopran som guldkant på det hela.

Bild: Skivkonvolut

Mats Liljeroos Musikkritiker

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03