Skönhet i det enkla och tysta när Östasien möter Norden

Kyllikki Salmenhaara startade en keramikskola i Taiwan, och hade täta kontakter med Japan. Kyllikki Salmenhaara: Flaskor (1953). Designmuseet. Bild: Finland Nationalgalleri / Hannu Pakarinen

Keramik, arkitektur och kimonor blandas på ett stimulerande sätt med måleri då Östasiens och Nordens navelsträng synas på Ateneum. Denna gång med betoning på femtio- och sextiotalen. Ofta ser man inte skillnad på ländernas bildspråk.

Ateneum ordnade för tre år sedan en stor utställning med japonism inom nordisk sekelskifteskonst. Nu visas en fortsättning på denna med betoning på växelverkan mellan Norden och Östasien främst under...