Skona oss från ett trojanskt inbördeskrig

Tajmningen på åtstramningen lär bli nästa politiska stridsäpple. Men i stället för att hänga upp sig på bisaker måste beslutsfattarna se den oförskönade stora bilden och göra upp en tydlig hanteringsplan. Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Finland står inför ytterligare ett förlorat årtionde, en försämrad välfärd. Måtte nu krismedvetenheten kring den stora bilden rädda oss från att storkna på gamla stridsäpplen.

Upptakten till det trojanska kriget var ett guldäpple tillägnat "den skönaste" som utlöste en dispyt svartsjuka gudinnor emellan. Det så kallade erisäpplet – ett obetydligt tvistefrö – utlöste storska...