Skoluniformer kunde minska på mobbning

Bild: Mostphotos

Ända sedan seklets början har jag som aktiv skolfarfar lekt med tanken på en enhetlig klädsel för skoleleverna.

De är rätt vanliga på många håll i världen, till exempel Storbritannien och många afrikanska stater har en väl etablerad tradition av skoluniformer. Sedan 1990-talet beräknas att omkring en femtedel av alla elever i USA numera har skoluniform, så varför inte då i våra, såväl svensk- som finskspråkiga skolor.

Enligt studier stärker enhetlig klädsel vi-känslan och kan förhindra tävlingar om märkeskläder. Barn med mindre bemedlade föräldrar slipper därmed känna sig utanför. En skoluniform kan även bidra till att stärka gemenskapen och skolidentiteten. Det är också möjligt att användningen minskar mobbning. Med stöd av egna erfarenheter som medverkande i skolsamarbetet på lågstadienivå i olika skolor är jag en stark förespråkare för skoluniform.

Sten Lindholm Träskända

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03