Skolstress bland unga oroar

Det är inte ändamålsenligt att vi bränner ut våra unga redan innan de kommer ut i arbetslivet.

Skolstress bland unga har diskuterats flitigt bland annat i samband med universitetens och yrkeshögskolornas nya betygsurval. Ett ökat illamående bland ungdomar och unga vuxna oroar också sakkunniga på Barnavårdsföreningen (BF).

Barnavårdsföreningen har i närmare femton års tid jobbat förebyggande i grundskolor i Nyland och under de fyra senaste åren även på andra stadiet. Våra experter har genom åren mött och samtalat med tusentals unga. På BF känner vi stor oro för ungdomars välmående och intygar att allt fler unga känner sig otillräckliga och har svårt att genomföra sina studier.

Enligt Svenska Yle lider vart femte flicka på första och andra årskursen i gymnasiet av skolstress, hos pojkar är motsvarande siffra 13 procent. Var tredje studerande på universitet har sökt hjälp för mentala problem. Så som studier vid gymnasiet och yrkesskolor är uppbyggda i dag tvingas ungdomar att i en tidigare ålder fatta beslut och ta ett stort ansvar för sin egen undervisning.

Kriterierna för urvalet till universitet och yrkeshögskolor förändras 2020, och de nya reformerna lättar inte på skolstressen – tvärtom. Har barns, ungdomars och unga vuxnas bästa varit i fokus då urvalskriterierna reformerats?

Precis som i livet överlag måste det i studielivet få finnas utrymme för att misslyckas, prova på nytt och söka sig fram. Det är inte ändamålsenligt att vi bränner ut våra unga redan innan de kommer ut i arbetslivet. Att ungdomar och unga inte mått bra av de beslut som fattats är tydligt och jag hoppas att den kommande regeringen har mod att ifrågasätta och revidera dessa beslut.

Petra Willamo, organisationschef, Barnavårdsföreningen i Finland

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning