Skolstödet ger klara resultat

Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

I Helsingfors har skolor i utsatta områden länge fått stöd i form av extra pengar. Nu har stödet utvärderats och visat sig fungera utmärkt.

Fler elever fortsätter sina studier efter grundskolan, alltså gymnasiet eller yrkeskola. Det är det viktigaste resultatet av det stöd som i Helsingfors kallas PD-stöd, alltså stöd för positiv diskriminering.

Vi vet att ungdomar som har enbart grundskolan i bagaget har svårt att hitta arbete. Nu för tiden krävs mera utbildning än så. Därför är det relevant att mäta framgången i fortsatta studier.

Helsingfors har stött skolor i utsatta områden en längre tid. Kriterierna för stödet har varierat men den tid som nu har utvärderats började 2008.

Alldeles vanliga grundskolor får ta emot stödet. Kriterierna handlar om inkomstnivån i området, arbetslöshetsgraden och andelen elever som har ett annat modersmål än finska eller svenska. I år får de finska skolorna en och en hav miljon och de svenska 200.000 euro.

Bland de svenska skolorna har till exempel Botby, Kårböle och Haga fått extra stöd. Det är skolorna själva som beslutar hur pengarna ska användas. Ofta ökar man antalet vuxna i skolan i form av fler lärare eller assistenter.

Statens ekonomiska forskningscentral Vatt och forskaren Mikko Silliman har gjort undersökningen. De skolor som har fått extra pengar har jämförts med övriga skolor i Helsingfors och med andra skolor i Finland som enligt kriterierna i Helsingfors hade fått stödet.

Till Helsingin Sanomat (HS 18.8) säger forskaren Silliman att det här är ett effektivt och förmånligt sätt att motverka marginalisering. Hans resultat visar entydigt att studier på andra stadiet har blivit vanligare. De som har gagnats särskilt mycket är invandrarflickor och finländska pojkar med svaga skolresultat.

Elevernas vitsord har inte nödvändigtvis blivit bättre utan framgången syns i att de kan och vågar ta emot de möjligheter som erbjuds. Det ger en vink om hur viktigt det är att våga tro på sina möjligheter. Nu borde Helsingforserfarenheterna användas i hela landet.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning