Skolstart med optimism

Bild: Cata Portin

De flesta svenska skolor i huvudstadsregionen inleder sitt läsår den här veckan. Utbildningsproffs på olika nivåer gläder sig över att den nya regeringen satsar på utbildningen.

Det är svårt att inte skönja entusiasmen och lättnaden bland dem som arbetar med utbildningsfrågor på olika nivåer.En beklagar att pensioneringen ska ske i höst, det vill säga just när beslutsfattarna...