Skolstart i skuggan av luftproblem

Läskunniga. Oskar Pelli och Maya Aspegren kan redan läsa, skriva och räkna. Trots det tror de att skolan kan bli rolig. Bild: Mira Strandberg

Oro för barnens hälsa överskuggar skolstarten för många föräldrar i Kyrkslätt. Men Oskar Pelli ser fram emot att gå i skola.

– Det är roligt att börja skolan, för där finns kompisar, säger han medan han snurrar runt på en karusell tillsammans med sin kusin Maya Aspegren.

Hon ska också börja i ettan och tycker det ska bli kul för det mesta. Ett litet orosmoln har hon.

– Jag vill inte vara i skolan för där finns en rektor och en rektor är sträng, säger hon.

Men det har inte hindrat henne från att välja pennfodral och skolväska.

– Den är pinkfärgad med fjärilar, säger hon.

Oskars väska är mörkblå.

– Jag har också skaffat penal, pennor och suddgummin, säger han.

Godkända av hälsomyndigheter

Maya Aspegren och Oskar Pelli hör till 80 förstaklassare som börjar skolan i Kyrkslätt i dag tisdag. Det var meningen att skolstarten skulle ha skett i ersättande paviljonger men de har försenats kraftigt och är nu att vänta tidigast vid höstlovet.

I stället kommer ettorna att undervisas i den stora gymnastiksalen i den så kallade C-byggnaden, tvåorna samsas om lilla gymnastiksalen i A-byggnaden, treorna och sexorna placeras på olika håll i A-byggnaden och fyrorna och femmorna får sina hemklasser i en del av B-byggnaden.

– Klasserna som ska användas är helt rengjorda, där finns bara möbler kvar. Alla andra material är borttagna. Den ändan av huset kommer att vara helt avstängd från resten av byggnaden och med hjälp av över- och undertryck kommer man att se till att eventuella orenheter i luften inte kommer in i klassrummen. Dessutom har vi fått stora luftrenare, säger Winellska skolans rektor Kitta Koli.

Fastighetsserviceingenjör Benny Vilander vid Kyrkslätts kommun hänvisar också till en rapport från Esboregionens miljö- och hälsoskydd, som gjorde en inspektion av de tilltänkta tillfälliga undervisningsutrymmena i början av augusti. Enligt rapporten kan B- och C-byggnaden tillfälligt användas för undervisning i och med de åtgärder som har gjorts.

– Den del av B-byggnaden där undervisningen ordnas är också i bättre skick än den övriga byggnaden. Klasserna avskiljs från de andra, säger Vilander.

Föräldrar oroade för barnen

Beskedet om att paviljongerna försenas slog ner som en bomb bland föräldrar till barn i skolan. Många är inte nådiga mot att kommunen använder byggnader som utdömts för användning av hälsomyndigheterna. Oskar Pellis mamma Jessica Aspegren är oroad för sin sons hälsa.

– Det är mycket oroväckande att ettorna placeras i C-byggnaden. Oskar har infektionsastma som inte har varit aktiv på två månader. Nu väntar jag med fasa på att se om den aktiveras, säger hon.

Eftersom de första planerna tydde på att också morgon- och eftermiddagsverksamheten skulle äga rum i C-huset bestämde sig familjen för att annullera eftisplatserna för sina båda barn.

– De får gå hem och klara sig där tills vi kommer hem. Vi har morföräldrar som bor nära och som kan rycka ut om det behövs. Jag vill inte att Oskar ska behöva vistas så långa dagar i byggnaden.

Kyrkslätt reser knappast tält

I sociala medier har utrymmeslösningarna diskuterats häftigt och en grupp föräldrar har lämnat in ett initiativ till nämnden för serviceproduktion om att kommunen skulle hyra tält för undervisningen tills paviljongerna är klara.

– Vi ville hitta lösningar som kommer med nya möjligheter. Tält är något mellan ett klassrum och ett uterum. Det skulle vara en kreativ lösning, säger Krista Petäjäjärvi som är en av de mammor som lämnat in initiativet.

Tälten dök upp som en idé i diskussioner på Facebook, där en jurta som använts av Steinerskolan i Helsingfors gavs som ett exempel på alternativa lösningar.

– De hade använt jurtan hela året. Det var ett uppmuntrande exempel på ett sätt att ta ut barnen ur skolan. Men samma jurta finns inte längre så då började vi fundera vad som kunde vara möjligt. Då kom vi fram till tält, som kan användas till många ändamål.

Tältlösningen ser inte ut att bli verklighet eftersom förslaget inte föll nämnden för serviceproduktion på läppen. Inte heller lärarna fastnade för förslaget.

– Lärarna vill inte ha tält. De tror på den lösning vi har nu, säger Koli.

– Våra lärare jobbar väldigt mycket i team. Våra ettor börjar alla tillsammans som en grupp, därför lämpar sig också gymnastiksalen för just dem.

Hela skolan kartläggs

Under perioden från den 21 augusti till den 8 september kommer kommunen att genomföra en användarundersökning bland elever och personal i hela skolan. Undersökningen görs av företaget Nindux. En representant för företaget besöker skolan och går in i alla utrymmen och ber användarna svara på frågor på en pekplatta.

– När det gäller första- och andraklassare har vi efter många försök kommit fram till att det inte går att ha dem att svara. Men från trean får man jättebra svar på frågorna, säger Simo Laasonen från företaget.

Resultaten av enkäten går direkt till beställaren, Kyrkslätts kommun, som i så gott som realtid kan följa med svaren.

– Det här är ett bra sätt att bedöma fastigheterna som helhet och se i vilka utrymmen det finns problem. Då är det enkelt att rikta undersökningar eller reparationer rätt. Vi får också jämförelsetal som man kan jämföra med andra skolor, säger Laasonen.

Förutom i Winellska skolan ska användarundersökningen också göras i Gesterbyn koulu, Kartanonrannan koulu i Sundsberg, Nissnikun koulu i Masaby och Kirkkoharjun koulu i Kyrkslätts centrum.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning