Skolpolitiker kräver mer pengar för dagispersonal och gratis undervisningsmaterial

Bild: Mostphotos

Det fattas över 20 miljoner i utkastet till budgetförslag, anser politikerna i utbildningsnämnden i Helsingfors.

De medel som finns reserverade för fostran och utbildning i utkastet till budgetförslag räcker inte till, ansåg en enig utbildningsnämnd vid sitt möte på tisdagskvällen. Nämnden påpekar bland annat att utgifterna för hyror inom sektorn nästa år beräknas stiga med hela 7,3 procent.

Nämnden kräver mer pengar för att den grundläggande verksamheten ska kunna skötas, och räknar bland annat upp drygt fyra miljoner euro för att täcka för "kollektivavtalsändringarnas inverkan på personalutgifterna" inom småbarnsfostran. Enligt nämnden handlar det ändå inte om direkta löneförhöjningar, utan bland annat om att lärarna inom småbarnspedagogiken ska få mer tid för planering.

Nämnden vill också sätta en halv miljon euro på rekrytering och marknadsföring inom småbarnspedagogiken, som lider av kronisk personalbrist. Dessutom vill nämnden satsa två miljoner på arbetshälsa och välmående på jobbet inom småbarnspedagogiken.

Nämnden konstaterar också att det behövs över fem miljoner euro för att utvidga försöket med gratis studiematerial på andra stadiet till nya studerande, vilket skulle inkludera alla läroanstalter och inte bara stadens egna.

Dessutom behövs mer resurser till speciallärare och assistenter, fler studiehandledare och fler kuratorer och skolpsykologer, fastslår nämnden.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning