Grunda Busholmsskolan i storlek som motsvarar behovet

Så här kunde Busholmens skola se ut i framtiden. Bild: Nemo

Man skulle uppnå en svensk skola som skulle motsvara och kunna växa med behovet och möjliggöra den tvåspråkiga linjen.

Bernt Nordman efterlyser (HBL 13.3) ett förslag som majoriteten av den svenska sektionen kunde omfatta. Låt mig här komma med ett sådant, kort och klart.

Skolor ska finnas där eleverna finns. En enkel princip som alla borde kunna omfatta och som bör styra skolnätsplaneringen. Denna princip skulle åsidosättas om man skapar ett överutbud av platser på Busholmen och Drumsö och samtidigt för lite platser i centrum genom att stänga Cygnaeusskolan och tvångsflytta cirka 150 elever från centrum till Busholmen.

Men på följande sätt kunde alla parter uppnå det man önskar:

1) Behåll Cygnaeusskolan, men flytta åk 5–6 från både Cygnaeusskolan och Kronohagens lågstadieskola till Norsens skolhus. Åk 5–6 kan fortfarande lyda under Cygnaeusskolan och Kronohagens gemensamma rektor och den framgångsrika organisationsmodell man tillämpar kan bevaras. Norsens utrymmen kommer helt i användning och samtidigt får man tillräckligt med utrymme för hela förskolan i Cygnaeusskolan.

2) Grunda Busholmenskolan som en svensk skola med åk 1–6 i samma helhet som den under finska administrationen lydande tvåspråkiga och finska skolan. De första åren kanske elevantalet är något under 100 i den svenska skolan, men då kan den tvåspråkiga linjen vara något större. Den skulle med ett upptagningsområde för hela Helsingfors säkert fyllas snabbt då 55 procent av tillfrågade finskspråkiga föräldrar i Helsingfors i en enkät 2011 i Helsingin Sanomat meddelade att de är intresserade av en tvåspråkig skola. Redan cirka fem år efter öppnandet av den svenska skolan på Busholmen beräknas elevunderlaget enligt Helsingfors stads faktacentrals estimat uppgå till cirka 120. Man skulle uppnå en svensk skola som skulle motsvara och kunna växa med behovet och möjliggöra den tvåspråkiga linjen.

Hur skulle kostnaderna och effektiviteten då se ut? Med cirka 100 platser färre under de första fem åren i Busholmsskolan blir kostnaden enligt Utbildningsverkets uppgifter per år cirka 230 000 euro mindre än i nuvarande alternativ 1 (att grunda en alltför stor Busholmenskola och stänga Cygnaeusskolan där eleverna finns redan i dag). I praktiken blir skillnaden mellan alternativ 1 och det ovannämnda alternativet enligt Utbildningsverkets siffror endast några tiotal platser under två läsår 2019–20 och 2020–21. Därefter skulle kapaciteterna i båda alternativen motsvara varann.

Cygnaeusskolan kan behållas och Busholmen får en svenskspråkig skola och den tvåspråkiga skolan kan förverkligas. Detta borde väl duga för majoriteten i sektionen?

Joakim Åberg Direktionsordförande i Grundskolan Norsen 2013–2015

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning