Skolorna möblerar om – i höst byter rekordmånga elever adress

Bild: Ksf Media

I augusti går rekordmånga lågstadieelever till en annan adress än den de snart firar våravslutning på. Närmare tvåhundra blivande femmor och sexor i Helsingfors flyttar skolhus till hösten.

Den första augusti bildas den nya Grundskolan Norsen, efter många turer bland beslutsfattare och debattörer. Då slås Kronohagens lågstadieskola, Cygnaeus lågstadieskola och Grundskolan Norsen samman till en enhetlig grundskola för årskurserna 1–9. Enheterna består, men för att det ska bli mer plats i lågstadier och daghem i området, och för att fylla ut Norsens nyrenoverade korridorer, flyttar femmorna och sexorna från Kronohagen och Cygnaeus in under samma tak som högstadiet.

Det betyder ungefär hundra elever och fem lärare som byter adress till Unionsgatan – förutom de som börjar på sjuan.

– Vi har diskuterat och förberett oss i klassrummen redan i ett år, ända sedan beslutet kom. Här finns både oro och iver. Det är klart att det alltid är spännande att byta skola, redan att byta klass i samma skola är ju det. Vi försöker upprätthålla en trygg stämning och tar frågorna då de kommer, säger Ronnie Rehn, som fram till augusti fortfarande är rektor för Cygnaeus och Kronohagens lågstadieskolor, liksom för Minerva.

I höst bildar femmorna och sexorna tre parallellklasser i femman och två i sexan. Varje klass får en egen klasslärare, och lärarpusslet har gått jämnt ut, säger Rehn.

– Det fanns lärare som var villiga att flytta skolbyggnad, så det går jämnt ut. I framtiden gäller det att se till att det finns kontinuitet, så att femmans lärare tar vid där fyran slutade och så att man har samma uppfattning om till exempel regler och bedömning, säger Rehn.

Egna klassrum

I Grundskolan Norsen står 30 vänelever i de högre årskurserna beredda att ta emot de nya eleverna och se till att de hittar rätt och har någon att rycka i ärmen. Det är i sig inget nytt i Norsen, men kan komma väl till pass med så många nya.

– Vi kommer att ha samma rast- och lektionstider för hela skolan, vi vill kunna mötas och vara en och samma skola. Reglerna blir också i stort sett desamma, även om det kan finnas lite praktiska variationer. Lärarlaget för årskurserna fem till sju kommer att fundera på de här sakerna. Allt kan man inte heller förbereda utan en del måste man ta då det kommer i praktiken, säger Ann-Britt Bonns, rektor för Grundskolan Norsen.

Femmorna kommer att placeras i ena änden av första våningen där det är nära ut och till matsalen, medan sexorna placeras i andra våningen intill biblioteket, rektorskansliet och festsalen. Det som skiljer femman och sexan från högstadieklasserna är att de har egna klassrum och klasslärare.

Och oron, den som gällde de yngre eleverna och influensen från högstadiet?

– Jag tycker inte att den mera varit på tapeten. Men ett nytt ställe innebär ju alltid en viss oro förstås. Ska man flytta så tror jag det är bra att göra det före tonåren, övergången blir lite mjukare då, säger Bonns.

Munksnäs samlar sexorna

I Hoplaxskolan är det ungefär lika spännande som i nya Grundskolan Norsen, för även om skolan är en enda rent administrativt verkar den på fem adresser. I augusti flyttar inte bara högstadieklasserna utan också de blivande sexorna från Munksnäs, Haga och Kårböle lågstadieenheter in i högstadiets likaså nyrenoverade byggnad vid Solnavägen i Munksnäs. Redan för någon vecka sedan var de blivande sexorna vid Solnavägen och kikade över staketet, men närmare kommer man ännu inte på grund av byggnadsarbeten, så sexorna fick umgås på annat håll.

– Vi ordnar ett par träffar per år för alla dem som går i samma årskurs, och lite fler för femmorna det här året. Så de blivande sexorna som flyttar in känner varandra lite redan, säger Mia Förars-Pöytäniemi, rektor för Hoplaxskolan.

Det blir två parallella sexor vid Solnavägen som får var sitt hemklassrum. I höst är sexorna 45 till antalet, men redan nästa höst kan de vara fler då utbildningsverket kommer att föreslå att också sexorna i Zacharias Topeliusskolan flyttar in. Att de inte flyttar redan nu har att göra med att det krävs ett politiskt beslut för att möblera mellan skolor medan det räcker med rektors beslut för att möblera inom en och samma administrativa enhet.

Också i Kottby får femmorna och sexorna lov att flytta på sig i höst då trängseln i skolbyggnaden är stor. Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade förra veckan att de blivande femmorna och sexorna flyttar in hos finska grundskolan Yhtenäiskoulu en kilometer bort. Arrangemanget är avsett att vara tillfälligt, tills staden hittar en lösning där hela skolan ryms under ett och samma tak.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning