Skolorna får bättre verktyg mot mobbning – lagändring på kommande till nästa läsår

Genom lagändringarna hoppas regeringen kunna säkra alla elevers och studerandes rätt till en trygg studiemiljö. Bild: Jeanette Östman/SPT

Flera förslag finns med på regeringens lista över åtgärder för att öka tryggheten i landets skolor och läroinrättningar. Bland annat föreslås ökade möjligheter att vid behov förvägra elever undervisning.

Regeringen överlämnade ett lagförslag om nya metoder för att förebygga mobbning till riksdagen på torsdagen.

Lagförslaget är en del av regeringens åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier i skolorna.

Syftet med lagändringen är att garantera alla elevers och studerandes rätt till en trygg studiemiljö.

Bland annat vill regeringen göra det möjligt för skolorna att vid behov förvägra en elev undervisning inte bara under den återstående skoldagen, utan även följande dag. Regeringen vill också att lagen preciseras så att elever och studerande som förvägras undervisning får möjligheten att personligen diskutera med en psykolog eller kurator.

Dessutom föreslås bland annat att lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen ändras så att lärare och rektorer framöver ska vara skyldiga att meddela vårdnadshavare om trakasserier, mobbning eller våld som skett i läroinrättningen eller under skolvägen.

Ytterligare en åtgärd på listan är att regeringen vill se att ett flertal lagar skrivs om så att problemet med den så kallade dubbla bestraffningen försvinner.

I grava fall av mobbning och våld kan en straffrättslig process bli aktuell. Problemet kring den dubbla bestraffningen handlar om att ett flertal lagar i nuläget slår fast att man inte får bestraffa studerande inom läroinrättningen ifall en straffrättslig process pågår. För att öka säkerheten i skolorna och läroinrättningarna vill regeringen se ett slut på det nuvarande förbudet.

Lagförslagen hänför sig till regeringens budgetproposition för 2022 och behandlas därmed i samband med den. Riksdagen ska enligt planen börja behandla budgetpropositionen om ett par veckor.

De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning