Skolorna är fulla – Helsingforselever kan få delvis distansundervisning igen

De nya instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd till skolorna utgår från att man håller avstånd till varandra i skolarbetet. Det är inte möjligt i de flesta skolor i Helsingfors. Arkivbild. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Helsingfors stadsstyrelse beslöt att möjliggöra delvis distansundervisning i grundskolorna också i höst, eftersom det råder brist på tillräckliga lokaler för säkerhetsavstånd. – Det finns inte tomma utrymmen, säger sektorchefen.

Helsingfors stadsstyrelse beslöt på måndagen att ge tillfälliga möjligheter för distansundervisning i grundskolorna. Planen är att sektorchefen ska få befogenheter att snabbt fatta beslut om det.

Det är en temporär förändring i grundskolelagen som gör det möjligt för kommunerna att bestämma om att skolorna ska alternera mellan när- och distansundervisning för elever i årskurserna 4 och uppåt, om undervisningsministeriets och hälsomyndigheternas rekommendationer inte kan följas på annat sätt.

Besluten gäller för en månad åt gången. I praktiken innebär det att skolorna kan gå in för att en del årskurser alternerar mellan när- och distansundervisning. Tanken är att främst de äldsta eleverna i årskurserna 7–9 ska alternera mellan en vecka distansundervisning och två veckor närundervisning.

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala (SFP) säger att modellen ändå är tänkt som det sista alternativet då allt annat kartlagts, till exempel möjligheten att vara utomhus i början av hösten.

– Det här är inte något man vill gå tillbaka till, men vi har beslutat införa möjligheten för att alla ska kunna ha en trygg skoldag, säger Rantala.

"Behövs fort" på grund av trånga lokaler

Fostrans- och utbildningssektorns chef Liisa Pohjolainen sade före stadsstyrelsens möte att de exceptionella undervisningsarrangemangen kan behövas fort, trots att epidemiläget inte är särskilt dåligt i Helsingfors just nu.

– Vi borde ändå bromsa smittspridningen, och om vi inte ens lyckas hålla säkerhetsavstånd till varandra i skolorna så kan man förmoda att sjukdomen sprids, säger Pohjalainen.

De nya instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd till skolorna utgår från att man håller avstånd till varandra i skolarbetet.

Det är inte möjligt i de flesta skolor i Helsingfors. Staden har kartlagt skolornas behov av extra lokaler, och i princip alla av stadens skolor har behov för större lokaler, om man vill kunna hålla avstånd till varandra.

– Alla grundskolor i Helsingfors är fulla. Det finns inte tomma lokaler som kunde utnyttjas för att ordna undervisningen glest, eftersom elevmängderna under de senaste åren vuxit, och fortsätter att växa, säger Pohjolainen.

På våren kunde en del av grundskoleklasserna använda gymnasiernas lokaler, då gymnasierna inte återvände till närundervisning för de sista veckorna i maj. Då alla nu återvänder till skolorna, finns den möjligheten inte kvar.

Läsåret börjar med att alla elever kommer till skolan. En del av undervisningen kommer att ske utomhus för att det ska vara möjligt att hålla distans inomhus – men det är ändå möjligt bara under de första skolveckorna, enligt Pohjolainen.

Gäller sannolikt bara högstadier

Stadsstyrelsens beslut innebär att de exceptionella undervisningsarrangemangen är nödvändiga, och att staden ska övergå till dem inom kort.

– Om ett sådant här beslut kommer verkställer vi det förstås så snabbt som möjligt. Vi har redan informerat föräldrarna om att skolan börjar med närundervisning, men beslutet om att övergå till exceptionella arrangemang skulle nog fattas ganska snabbt, sade Pohjolainen före stadsstyrelsens möte.

Det är sektorchef Pohjolainen som sannolikt kommer att fatta de enskilda besluten om att skolor ska övergå till delvis distansundervisning. Fostrans- och utbildningsnämnden ska på sitt möte på tisdag besluta om att ge henne dessa befogenheter, så att beslut om undervisningsarrangemang kan tas så snabbt som möjligt.

Klart är åtminstone att de yngsta eleverna i årskurserna 1–3 inte kommer att ha distansundervisning. Stadens målsättning är att beslutet om distansundervisning endast ska gälla de äldsta eleverna, och att också klasserna 4–6 i mån av möjlighet skulle få fortsätta som normalt med närundervisning i skolbyggnaderna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning