Skolor och dagis hålls öppna i Helsingfors – staden öppnar hälsocentral för coronasmittade

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori informerade om stadens åtgärder med anledning av coronautbrottet på fredagen. – Vi lever i en exceptionell situation. Vi gör vårt bästa för att hantera den, men situationen lever och oväntade saker inträffar. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Helsingfors öppnar en hälsocentral för coronasmittade i Dal. Stadens skolor och daghem fortsätter att vara öppna som vanligt. Borgmästare Jan Vapaavuori förklarar varför.

I Danmark och Norge har skolor och daghem stängts i ett försök att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Att Helsingfors inte fattar samma beslut motiverar borgmästare Jan Vapaavuori med att skolan hör till det finländska samhällets mest centrala funktioner, som inte bör stängas utan tungt vägande skäl.

Vapaavuori hänvisar till experter som bedömt att en stängning av skolorna inte skulle ha nämnvärd effekt på bromsningen av epidemin i det här skedet.

– Om det visar sig att det i ett senare skede blir nödvändigt att stänga skolor och daghem så handlar det inte om en eller två veckor, utan sannolikt om resten av vårterminen. En stängning skulle försvåra föräldrars möjligheter att jobba, vilket skulle slå hårt mot bland annat stadens social- och hälsovårdstjänster.

I stället för en stängning understryker Vapaavuori att den som är sjuk helt enkelt inte ska gå till skolan.

– Här har både barnen och framför allt deras föräldrar ett stort ansvar.

I skolorna kommer man att fästa extra vikt vid städning och rengöring. I undervisningen ska man diskutera corona-läget och informera om hur spridning av viruset kan motverkas. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid god handhygien. Rasterna försöker man tidsmässigt förlägga så att stora elevgrupper inte rör sig i korridorerna samtidigt.

Också Åbo stad meddelade på fredagen att man fortsättningsvis håller skolor och daghem öppna. Åbos stadsdirektör Minna Arve hänvisar i ett pressmeddelande till skolans roll som en av samhällets relevanta basfunktioner.

Simhallarna stängs

Jan Vapaavuori redogjorde på fredagskvällen för de beslut som stadens koordineringsgrupp fattat med anledning av coronavirussituationen. Gruppen har bland annat beslutat att Dals hälsocentral från måndagen vårdar corona-patienter med akuta infektionssymtom i de övre luftvägarna, såsom hosta, halssmärtor, andningssvårigheter och muskelsmärtor. Sådana patienter behandlas inte längre på stadens övriga hälsocentraler. Nuvarande klienter vid Dals hälsostation hänvisas till andra enheter i staden. Icke brådskande vård vid stadens hälsocentraler tappas ner.

När det gäller stadens verksamhet i övrigt meddelar Vapaavuori att staden fortsätter att hålla bibliotek, museer, ungdomsgårdar och stadens övriga fritidstjänster öppna som vanligt. Ett undantag är simhallarna.

Största delen av undervisningen vid Helsingfors svenska och finska Arbis ställs in. De hobbygrupper som staden ordnar, kurser och handledd fritidsverksamhet annulleras eller skjuts fram. Seniorcentrens öppna verksamhet och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning stängs från måndagen.

Alla evenemang i stadens regi med fler än 100 deltagare ställs in tills vidare, både inomhus och utomhus. Dessutom rekommenderas särskild hänsyn till riskgrupperna också vid evenemang med färre än 100 deltagare.

När det gäller stadens anställda görs inga tjänsteresor, varken till utlandet eller i Finland. Utan vägande skäl ska personalen inte delta i evenemang med fler än 100 deltagare. Stadskoncernens anställda som återvänder från utlandsresor rekommenderas distansarbete i sju dagar. Det gäller alla utom personer som rest i övriga Norden och i Estland.

– Orsaken är att smittorisken i övriga Norden och Estland inte nämnvärt skiljer sig från Finland.

Barn, elever och studerande vid stadens daghem och skolor som varit på resa i utlandet, förutom i övriga Norden och Estland, rekommenderas stanna hemma i sju dygn efter hemkomsten. För dem ordnas distansundervisning.

Överlag rekommenderar staden sina anställda att distansarbeta i mån av möjlighet. Den närmaste chefen fattar beslut i frågan.

– Vi lever i en exceptionell situation. Vi gör vårt bästa för att hantera den, men situationen lever och oväntade saker inträffar. Det finns säkert skäl att uppdatera instruktionerna senare, säger Vapaavuori.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning