Tjänstemän: Skolslakt skulle spara 900 000 euro

Bild: Leif Weckström

Nämnden Svenska rum i Esbo för på torsdag en remissdebatt i frågan om nedläggningen av Smedsby, Rödskog och Bemböle lågstadieskolor.

Det var förra veckan som ett tjänstemannaförslag att lägga ner skolorna framkom på en föräldrakväll i Mattlidens skolcentrum. Nämnden Svenska rum i Esbo ska på torsdag föra en remissdebatt i frågan. Det framgår av en föredragningslista som dök upp på Esbo stads hemsida på måndag.

Där kan man också ta del av tjänstemännens förslag läsa om fördelar och nackdelar med nedläggningen av skolorna och hur stora besparningar det rör sig om.

Enligt tjänstemännen skulle en nedläggning av skolorna minska på utgifterna för Esbo stad med 900 000 euro årligen. Det finns också alternativa förslag och det är att grunda tvåspråkiga enheter i Kungsgårdsskolans nya lokaler, i den svenska skolan i Monikko och i Lagstads skola.

Ett tredje alternativ är en effektivare lokalanvändning i det nuvarande skolnätet genom att avstå från de nya lokalerna i Köklax (Kungsgårdsskolan) eller Alberga (den svenskspråkiga skolan i Monikko).

Frågan var också kort uppe på stadsfullmäktiges möte på måndag kväll. Tiina Elo från De gröna var förvånad över att frågan om nedläggningen av skolorna inte tydligare presenterats på mötet i torsdags.

– Det viktigaste är att förtroende återställs mellan alla parter och att processen framöver är så öppen som möjligt. Nedskärningar är i det svenska skolnätet är inget som vi i SFP ser lätt på, säger fullmäktigeledamot Mikael Eriksson (SFP).

Det är meningen att Esbo stad ska arrangera ett nytt informationstillfälle för föräldrar i frågan i januari.

Fotnot: Föredragningslistan för mötet 15.12 och tjänstemannaförslaget kan läsas på www.esbo.fi/sv-FI/Esbo_stad/Beslut

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22