Skolmusik 2020 inhiberas: "Deltagarnas säkerhet går i första hand"

Skolmusik är ett populärt evenemang. År 2017 ägde festivalen rum i Vasa. Bild: HBL-arkiv

Årets Skolmusik 2020-festival som skulle ha ägt rum i Jakobstad den 7 till 9 maj 2020 ställs in. Efter regeringens besked stod det klart att årets festival inhiberas.

– Regeringens besked var glasklart. Utgångsläget är att festivalen inhiberas. Trots de tråkiga nyheterna är jag ändå nöjd över att vi fått ett klart besked av myndigheterna, säger Martin Enroth, som är verksamhetsledare för De Ungas Musikförbund i Svenskfinland.

Enroth säger att beslutet är ett bakslag för festivalen. Skolmusik är ett evenemang som engagerar både lärare och elever och deltagarantalet väntades uppgå till över 7 000.

– Att festivalen inhiberas är ett stort bakslag också för näringslivet i regionen, säger Enroth.

Han tror ändå inte att beslutet att ställa in årets festival får konsekvenser för kommande Skolmusikevenemang.

– Skolmusik är ett livskraftigt evenemang. Jag är bombsäker på att vi har elevernas och lärarnas förståelse för det här beslutet. Vi följer myndigheternas linje och sätter deltagarnas säkerhet i första hand. Hur vi går vidare med festivalen kan jag ändå inte svara på i det här skedet, säger Enroth.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning