Skolmiraklet i Londons East End

Skolreklam. Runt om i Tower Hamlets syns reklamskyltar där skolorna stolt visar upp sina resultat. Här den berömda flickskolan Mulberry. Bild: Anders Steinvall

Skolorna i Londons fattiga och invandrartäta East End rankades för inte så länge sedan som de sämsta i hela Storbritannien. Nu är de bland de bästa i landet efter ett närmast mirakulöst förbättringsarbete.

För de många turister som vandrar längs Brick Lane i östra London är gatan en blandning av världsstadens mest spännande sidor. Curryrestauranger, en berömd moské och bangladeshiska butiker samsas med hippa barer, trendiga butiker och fascinerande gatukonst.

Banglatown. Delar av Tower Hamlets kallas ibland Banglatown på grund av de många invånare som har familjerötter i Bangladesh. Bild: Anders Steinvall

Bakom denna mångskiftande fasad breder ett av Europas intressantaste storstadslandskap ut sig i den fattiga Londonkommunen Tower Hamlets, som omfattar stadens mytomspunna och en gång i tiden fruktade East End.

Fattig kommun. Tower Hamlets har länge välkomnat immigranter från hela världen. Londons East End blir platsen där det nya livet börjar. Kompletterande bildmaterial kan finnas hos bildbyråer, bland annat från Michelle Obamas besök på Mulberry School for Girls sommaren 2015. Bild: Anders Steinvall

Dessa gamla arbetarkvarter är nu hjärtat i ett av Europas mest muslimska områden. Minst en tredjedel av invånarna i Tower Hamlets är muslimska bengaler med familjerötterna i Bangladesh. I många av kommunens skolor kommer nästan alla elever från bangladeshiska familjer.

I denna hårt segregerade skolmiljö har sedan 2000-talets början inget mindre än ett mirakel inträffat. Från att ha varit de resultatmässigt allra sämsta i hela Storbritannien har skolorna i Tower Hamlets förvandlats till några av de bästa i landet.

Föräldrarnas energi

Förklaringarna är många. En är engagerade föräldrar som Nurjahan Choudhury, anställd som föräldrarepresentant vid en pojkskola i stadsdelen Stepney där 98 procent av de 950 eleverna kommer från muslimska, bangladeshiska familjer.

Föräldrastöd. Nurjahan Choudhury, här med sonen Nurul, är som föräldrarepresentant en viktig del av framgångarna för skolorna i Tower Hamlets. Bild: Anders Steinvall

– För mig är det mycket viktigt att vara involverad i barnens skolgång. Självklart skulle jag gärna vilja se en bättre etnisk mix bland eleverna. Många som bodde här förut har flyttat och de asiatiska familjerna håller sig mycket för sig själva, säger Nurjahan, vars 15-årige son Nurul studerar vid skolan.

Hon berömmer Stepney Green Maths, Computing & Science College, som är det långa namnet på skolan där hon arbetar, för kvaliteten på utbildningen och för det fokus skolan sätter på elevernas beteende. Själv fungerar hon som en länk mellan skolan och föräldrarna.

Nurjahan Choudhury växte upp i Whitechapel, en av stadsdelarna i Londons East End, och anser att de utmärkta resultat som presteras i områdets skolor reflekterar de många immigrantfamiljernas ambition att skapa ett bra liv för sina barn.

– Föräldrar lägger mycket energi på barnens framtid, så att de ska välja rätt väg, säger hon.

I ett område där radikalisering av unga muslimer är en ständigt närvarande fråga understryker de flesta utbildningens kvalitet som en avgörande motvikt. Nurjahan Choudhury studerade själv, precis som hennes tre döttrar, vid den berömda flickskolan Mulberry i Tower Hamlets.

Mulberry är en av kommunens mycket framgångsrika skolor, något som stolt lyfts fram på många reklamskyltar runtom i området. I fjol fick Mulberry besök av den amerikanska presidenthustrun Michelle Obama, vilket satte skolans framgångar i fokus.

Ambitiöst storprojekt

För snart tre år sedan presenterades en stor studie av skolmiraklet i Tower Hamlets. Studien, som gjordes av tre framträdande skolforskare, hade som utgångspunkt en rapport från skolinspektionen Ofsted som 1998 beskrev nivån på utbildningen i Tower Hamlets skolor som katastrofal.

Det blev startskottet för ett ambitiöst arbete med att göra något åt saken. Det började med en satsning på skolornas ledarskap på alla nivåer. Duktiga lärare rekryterades och resurser pumpades in i skolorna, som samtidigt rustades upp. Lokalsamhället engagerades i barnens utbildning.

När skolforskarna summerade den förvandling som sedan följde skrädde man inte de stora orden. Utvecklingen beskrevs som "inspirerande". Skolorna i Tower Hamlets lyftes fram som "några av de bästa innerstadsskolorna i världen", innerstad i detta sammanhang liktydigt med fattiga, segregerade områden präglade av immigration.

Bedriften såg forskarna som "värd att hylla, värd att förstå, men framför allt värd att lära sig av". Miraklet i Tower Hamlets visar att det går att bedriva högklassisk skolverksamhet även under de svåraste sociala förutsättningar, bara viljan finns.

Skoluniformen. Eleverna på engelska skolor känns lätt igen på sina typiska skoluniformer, med skolans emblem på bröstet. Här Stepney Green College. Bild: Anders Steinvall

Engagerade lärare

Baljeet Ghale har varit med på hela denna resa. Hon kom 1989 till Stepney Green Maths, Computing & Science College, en sekundärskola där eleverna är 11–18 år, och har blivit kvar. Baljeet är en engagerad lärare, tidigare ordförande i det nationella lärarfacket och numera biträdande rektor för skolan som fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete.

Lång lärarkarriär. Baljeet Ghale, biträdande rektor vid pojkskolan i Stepney, är en av många engagerade lärare som gjort skolorna i Londons fattiga East End så framgångsrika. Bild: Anders Steinvall

Hon berättar om starka minnen från den första tiden på sin arbetsplats, då hon tvingades undervisa flyktingbarn i korridorerna i en skola som var mycket eftersatt. Sedan dess har det mesta förändrats. Numera får många skolor i Tower Hamlets, däribland pojkskolan i Stepney Green, betyget "utmärkt" av skolinspektionen.

– Vi har en lokal skolmyndighet som verkligen satsat på att alla skolor i kommunen ska lyckas, säger Baljeet Ghale.

Att hennes skola är en pojkskola har inget att göra med att nästan alla elever är muslimer. Denbhar alltid varit en pojkskola; en gång i tiden var de flesta eleverna vita, engelska arbetargrabbar. Immigration och utflyttning har ändrat demografin i Londons East End.

Baljeet Ghale har själv immigrantbakgrund. Hennes familj är sikher ursprungligen från Indien, som under det brittiska kolonialväldet flyttade till Kenya för att arbeta där. Baljeet föddes i den kenyanska huvudstaden Nairobi, men kom som barn till Storbritannien i slutet av 60-talet.

På väggen i hennes kontor sitter affischer med exempel på hur skolan där hon arbetar mycket medvetet understryker alla människors lika värde, oavsett etniskt ursprung. När Baljeet 2007 valdes till ordförande i lärarfacket kritiserade hon den dåvarande regeringens direktiv att "brittiska värderingar" skulle betonas i skolarbetet.

Affishnamn. När en organisation som bekämpar främlingsfientlighet i en kampanj lyfte fram betydelsefulla immigranter i Storbritannien var Baljeet Ghale en av profilerna på affischerna. Bild: Anders Steinvall

– För mig handlar det bara om bra värderingar. Varför ska jag predika att de är just brittiska? De kan delas av alla. Vi försöker understryka värdet av olikheter, inte hävda att en grupp människor är bättre än andra, säger Baljeet, som för en tid sedan blev ett av affischnamnen när en organisation som motverkar främlingsfientlighet i en kampanj betonade immigranters betydelse för det brittiska samhället.

Skolan en del av London

Om eleverna vid pojkskolan i Stepney Green nästan uteslutande är av bangladeshiskt ursprung är lärarkåren betydligt mer blandad, något Baljeet Ghale och hennes kollegor betonar vikten av.

– Den här skolan representerar en del av London och London är en mycket tolerant plats. Alla behandlas med respekt. Jag började här för 32 år sedan och mycket har förändrats sedan dess. Men jag har älskat varenda minut jag varit här, säger idrottsläraren Matt Jessup, som själv kommer från Yorkshire i norra England.

Geografiläraren Asia Begum är en av skolans lärare med bangladeshiskt ursprung och som sådan en viktig förebild för eleverna. Hon betonar engagemanget i utbildningen från lokalsamhället utanför skolan.

– Den här skolan är bra på att engagera föräldrar och andra delar av lokalsamhället. Därför känner jag optimism för pojkarnas framtid. De har ett bra stöd, säger hon.

En symbol. Brick Lane är hjärtat i de bangladeshiska immigranternas London, men också en central del av det trendiga East End. Bild: Anders Steinvall

Tower Hamlets är en av de 32 kommuner som tillsammans med finansdistriktet City of London bildar storstaden London, vars totala folkmängd nu närmar sig 8,7 miljoner invånare.

I Tower Hamlets ligger det som brukar kallas Londons East End, gamla arbetarstadsdelar i stadens östra del som nu främst präglas av en stor mångfald av etniska grupper. Kommunen brukar räknas till ett av världens mest mångkulturella områden.

Antalet invånare i Tower Hamlets är cirka 300 000. Kommunen är den snabbast växande i hela London och beräknas inom tio år ha vuxit till närmare 375 000 invånare.

Den största enskilda gruppen invånare i kommunen har rötterna i Bangladesh. De allra flesta av dessa är muslimska bengaler. Totalt utgör de en tredjedel av kommunens befolkning. Tower Hamlets är den kommun i Storbritannien med störst andel muslimer bland invånarna. I kommunen finns ett stort antal moskéer, bland annat East London Mosque som är en av Europas största.

Invånarna i Tower Hamlets tillhör Storbritanniens fattigaste, men samtidigt finns enorma ekonomiska klyftor i kommunen. Delar av Tower Hamlets blir snabbt allt trendigare och lockar nya invånare. Kommunen gränsar till finansdistriktet City of London, vars ekonomiska rikedom snabbt breder ut sig österut. I kommunen ligger också Canary Wharf, Londons nya finanscentrum, likt ett Manhattan i miniatyr nere vid Themsen.

Delar av Tower Hamlets lockar allt fler turister. Många besöker Brick Lane, en symbolgata för det mångkulturella London men också en del av det trendiga östra London. Turister går också på guidade turer i Jack the Rippers fotspår eller beundrar den populära gatukonsten i området.

Brittiska skolsystemet

Det finns marginella skillnader i skolsystemet mellan olika delar av Storbritannien, men i stort sett ser det som det gör i England och Wales.

Utbildningsplikt gäller från 3 till 18 års ålder. Efter de första två årens förskola följer grundskola i åldern 5–11 år, följt av sekundärskola från 11–16 (eller 18) års ålder. Skolplikt gäller bara till 16 års ålder, men alla elever måste delta i någon form av undervisning till 18 års ålder.

De allra flesta elever, 93 procent, går i skattefinansierade allmänna skolor som oftast drivs av kommunerna. Skolor finns dock i en rad olika former, särskilt för de högre årskurserna. Typiskt för de engelska skolorna är de skoluniformer eleverna bär.

I landet finns också en rad kända privata skolor, som den berömda pojkskolan Eton utanför London där främst barn från välbärgade familjer studerar. Dessa kallas något förvirrande "public schools" trots att de inte är allmänt finansierade.

Ett stort antal pojk- respektive flickskolor, som de som nämns i reportaget, finns också kvar. Bara i London finns ett 60-tal pojkskolor och ännu fler flickskolor.

Det konservativa regeringspartiet har propagerat för fler privat drivna skolor, bland annat friskolor efter svensk förebild och så kallade akademier, något som vållat mycket debatt. Den nya premiärministern Theresa May driver nu frågan om fler "grammar schools", där antagningen ska baseras på elevernas kunskaper vilket kritikerna menar gör dessa till skolor för eliten.

Radikalisering

I februari 2015 gick en chockvåg genom skolorna i Londonkommunen Tower Hamlets då det blev känt att tre unga flickor, 15 och 16 år gamla, rymt hemifrån för att ansluta sig till terrororganisationen IS i Syrien. Alla tre var mönsterelever med höga betyg från en framgångsrik skola bara några kvarter från turistgatan Brick Lane.

Nyheten om de tre flickorna uppmärksammades av medier över hela världen och satte fokus på problemet med radikalisering av unga muslimer runtom i Europas storstäder. Sannolikt hade de tre flickorna radikaliserats genom kontakter på nätet.

I Tower Hamlets, en kommun där många muslimer bor, är medvetenheten om problemet med radikalisering av unga stor. Kommunen, skolorna, organisationer och enskilda personer arbetar hårt för att upplysa om riskerna med radikalisering.

I augusti i år rapporterades att en av de tre flickorna som rymde till Syrien sannolikt dödats i samband med en flygattack mot staden Raqqa, där de tre tros ha befunnit sig sedan de anslöt sig till IS.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning