Skolgårdsantisemitism – Mirjam Katzin undersökte judefientligheten i Malmös skolor

Mirjam Katzin har undersökt antisemitismen i Malmös skolor. Slutresultatet är att hon vill utveckla lärarnas kunskap om till exempel Israel-Palestina-konflikten. Bild: Richard Nordgren

Några dagar innan intervjun görs sker en attack mot Malmö stadshus och stadsbibliotek. Någon klottrar ett antivaccinationsbudskap, ett hakkors och en davidsstjärna på fasaden. Malmö har en stämpel av att vara både en våldsam och en antisemitisk stad.

Mirjam Katzin jobbar som samordnare mot antisemitism vid Malmö stad, och som första uppgift har hon undersökt hur utbredd antisemitismen är och vilka former den tar sig i stadens skolor. Hon kal...