Skolelever efterlyser mera kreativitet och motion

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen fick blommor av elever i Kulosaaren ala-aste i Helsingfors där det i dag ordnades en presskonferens om undersökningen. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Eleverna i grundskolan vill ha mera konst, kultur och motion, framgår det av en stor undersökning bland nästan 120 000 elever. Majoriteten av dem vill ha mera hobbytimmar under skoltiden, men också möjligheter att använda skolans utrymmen och redskap för frivillig verksamhet på egen tid.

Det här är första gången man har frågat skoleleverna om deras hobbyverksamhet i så här stor utsträckning.

Inom konstsektorn är eleverna speciellt intresserade av dans, musik och fotografering. På motionssidan är is- och snögrenar, simning samt olika bollsporter populärast.

Flickornas önskelista toppas av fotografering och bildkonst samt dans, gymnastik, simning, ridning och gym. Pojkarna är mest intresserade av parkour, film, animation, medie- och videokonst samt is- och bollsporter.

Av de som svarade önskade 58 procent mera möjligheter till hobbyverksamhet efter skoldagen. Drygt hälften ville också ha sådana möjligheter under skolloven.

Undervisnings- och kulturministeriet utredde elevernas önskemål som en del av regeringens spetsprojekt. Målet är att allt fler barn och ungdomar ska ha tillgång till kultur- och motionsverksamhet.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att bidragen för att ordna hobbyverksamhet kommer att delas ut utifrån från elevernas önskemål på olika orter.

– Konst- och kulturaktörer kan anhålla om bidrag för att ordna verksamhet för barn och ungdomar antingen i skolorna eller i närliggande kulturutrymmen, säger Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03