Skolan har även ett uppdrag att fostra samtida samhällsmedborgare

En risk med att fostran tar upp största delen av skolans uppdrag är att kunskapsbiten blir lidande. Man kan också fråga sig vem det är som skall fostra våra barn, skolan eller hemmen?

En rektor postar ut en fråga på Facebook "Vad är viktigt i skolan i dag?". Det ramlar in tiotals svar i kommentarfältet med olika perspektiv. Majoriteten av svaren har ändå samma klang och svaren kunde sammanfattas som sociala färdigheter, respekt, empati, samarbete och mobbningsförebyggande arbete. Detta är något som i ett demokratiskt välfärdssamhälle skulle känneteckna sunda, demokratiska värderingar. Med tanke på hur utbildning och skola utvecklats genom tiderna, hur människo- såväl som barnsyn förändrats, känns dessa färdigheter och förmågor högst rimliga. Både inom småbarnspedagogiken och skolan lyfts ett omsorgs- och fostransuppdrag fram.

Skolans uppdrag i dag är inte enbart att förmedla ämneskunskaper, utan skolan har även ett uppdrag att fostra samtida samhällsmedborgare. Att människor väljer att lyfta fram just empati och respekt som det viktigaste med skolan kan också ses som ett resultat av det hårda klimat som växt fram i vårt samhälle och den övriga världen.

Demokrati och yttrandefrihet är inte längre en självklarhet i alla länder. Demokratin är allt mer hotad och människor ifrågasätter mediernas trovärdighet. Marginalisering, social utsatthet och radikalism är problem som växer och växer. Så visst känns det högst rimligt att både vårdnadshavare och sakkunniga lyfter fram dessa färdigheter och förmågor som det viktigaste med skolan i dag. Men som lärare och blivande forskare blir jag ändå lite förvånad. Vikten av att förmedla en bredd av ämneskunskaper och rusta barnen med en god kunskapsbas är stor. Efter att ha läst igenom kommentarfältet ställde jag mig frågan "Ja, vad är det allra viktigaste med skolan i dag?", och jag skulle landa i något helt annat.

Det vi inte känner till, det vi inte har kunskap om tenderar att göra människan rädd. Fördomar och kränkande beteende handlar många gånger om okunskap. Lika viktigt som det är att fokusera på sociala och emotionella färdigheter är det att skolan fungerar som en plats där barn och elever reproducerar, producerar och får verktyg till att kritiskt granska kunskap.

Oundvikligt kan detta leda till en mer filosofisk fråga om vad kunskap är, men där kan varje lärare utgå ifrån vilken kunskap han eller hon behöver förmedla sina barn och elever i ett ämne som bidrar till att de kan utvecklas till demokratiska, sunda samhällsmedborgare. Vilket i sig lyfter fram vikten av att det i dagens skola finns utbildade och kompetenta lärare.

En risk med att fostran tar upp största delen av skolans uppdrag är att kunskapsbiten blir lidande. Man kan också fråga sig vem det är som skall fostra våra barn, skolan eller hemmen? I de bästa av fallen finns det en brygga mellan hemmen och skolan, men tyvärr ser vi tendenser till att fostransuppdraget läggs allt mer på skolan. Det viktigaste med skolan i dag är att vi har lärare som rustar våra barn med en bred kunskapsbas och väcker intresse och nyfikenhet hos barnen och eleverna så att de tycker det är roligt att lära sig. Upplever barn och elever att det inte är roligt och meningsfullt att lära sig, riskerar vi att förlora vår framtid.

Jeanette Koskinen, doktorand i pedagogik, Västerås, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning