Skolan behöver övervakningsmyndighet

Vi behöver en tillsynsmyndighet som självmant övervakar och ingriper när skollagen och läroplanen inte följs.

Föreningen Diva, Föräldrar för diversitet rf understöder Finlands svenska lärarförbund, Hem och skola och Finlands svenska skolungdomsförbunds förslag (HBL 4.12.2018) om att det behövs en myndighet som har ansvaret för att bevara kvaliteten och jämlikheten i skolan och vid behov ställa utbildningsanordnaren till svars när man inte har satsat tillräckligt med resurser.

Vi behöver en tillsynsmyndighet som självmant övervakar och ingriper när skollagen och läroplanen inte följs. Diva arbetar för likabehandling i skolan och på daghem. Våra medlemmar vittnar om att situationen i dag inte är som den borde vara. När det brister löper speciellt minoritetsbarn och invandrade barn risk att bli utsatta.

En familj i Kyrkslätt förvägrades egen religionsundervisning för sitt barn och familjen väntade på regionförvaltningsverkets beslut i över ett år. Beslutet gav familjen rätt, men kommunen vägrar fortsättningsvis att undervisa i minoritetsreligioner. Familjen måste flytta sitt barn till en skola i en annan kommun för att få lagstadgad undervisning. I barnets gamla skola fortsätter diskrimineringen. Familjer från Helsingfors, Åbo, Esbo och andra platser kontaktar vår förening och talar om kränkningar. Familjerna saknar ofta kunskap om sina rättigheter. Invandrade familjer diskrimineras och väljer på grund av det hemundervisning eller att skicka barnen utomlands för skolgång.

De som förmår kan klaga till regionförvaltningsverket eller justitieombudsmannen. För att skriva ett välformulerat klagomål krävs insats av en jurist. Kostnaderna ska familjerna själva stå för medan kommunernas jurister betalas med skattepengar. När beslutet kommer efter ett år eller mer har barnet ofta redan bytt både lärare och skola. Rättsskyddet sviktar och barnens väl beror på vilken kommun man råkar bo i.

Vi önskar att rektorerna och lärarna får arbetsro och tillräckliga resurser och även stöd i sitt viktiga arbete av en myndighet som övervakar att lag och läroplan följs. Vi önskar även att familjerna inte förutsätts sköta ärenden som långt överskrider skäliga krav.

Andrej Scherbakov ordförande Muluken Cederborg sekreterare Jarri Vuorio medlem Föreningen Diva, Föräldrar för diversitet rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning