Skogsjättar söker träets nya former

Stora Ensos anläggning i Imatra är stor även i en global jämförelse. De senaste åren har man jobbat mycket med materialflöden, till exempel kan jordbrukare i närområdet använda vissa avfallsprodukter. Bild: Anna Back

Från dystra nyheter om fabriksslakt har skogsindustrin gått till en följetong om vem som bygger den dyraste fabriken i Finland. Men det är en grov förenkling.

Miljardfabrikernas tid är nu.Metsä Group, Kaidi, Boreal Bioref och Finnpulp har alla sina egna planer för biobränsle- och cellulosafabriker som kostar mellan 900 miljoner och 1,5 miljarder att bygga....