Skogsindustrin ger upp sin förhandlingsposition

Ilkka Hämälä, vd för Metsä Group och ordförande för Skogsindustrin rf, ledde den snabbt sammankallade presskonferensen på tisdagen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Skogsindustrin vill se lokala förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda i stället för allmänt bindande kollektivavtal. Facken överraskas av manövern, som beskrivs som mycket beklaglig.

Efter att den pågående kollektivavtalsperioden går ut kommer Skogsindustrin rf inte att ingå nya förhandlingar med fackförbunden. Det meddelar arbetsgivarorganisationen under en hastigt sammankallad p...