"Skogsindustrin befinner sig mitt i en metamorfos"

VTT har bland annat varit med och forskat i möjligheterna att använda nanocellulosafiber för sårvård. Bild: VTT

Den finska skogsindustrin har tagit sig ur en djup kris och sått frön till mycket nytt.

För tio år sedan befann sig Finland i en djup recession. Efterfrågan på skogsindustrins produkter dök.– Den kommersiella avverkningen minskade med 10 miljoner kubikmeter, och de ryska virkestullarna o...