Skogsbranschen kräver mer pengar till underhåll av skogsvägar

Många skogsvägar är i dåligt skick. Bild: Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Allt fler skogsvägar är i uselt skick samtidigt som de statliga anslagen för underhåll av skogsvägarna minskar. Det skriver Finlands skogscentral i ett pressmeddelande.

Enligt direktionen för Finlands skogscentral har det blivit allt svårare att underhålla skogsvägarna för att skogsindustrins hjul ska snurra och frakten av virke ska fortlöpa smidigt.

De statliga anslagen för underhållet av skogsvägar har enligt skogscentralen minskat drastiskt, vilket innebär att pengarna numera räcker till det årliga underhållet av endast 600 kilometer skogsväg. Tidigare räckte anslagen till reparation och underhåll av totalt 2 000 kilometer skogsväg.

I södra och centrala Finland kostar det skogsägarna i genomsnitt 2 000 euro per kilometer att hålla vägarna i skick som en följd av att de statliga finansieringsandelarna har minskat. Skogsbranschen har de senaste 50 åren byggt ett nätverk av skogsvägar som omfattar hela 120 000 kilometer.

Enligt skogsbranschen borde investeringar i underhåll av skogsvägar vara avdragsgilla i beskattningen. Direktionen för Finlands skogscentral består av representanter från Finlands skogsindustri, MTK, Österbottens förbund, jord- och skogsbruksministeriet och skogsmaskinförbundet Koneyrittäjät.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning