Skogen och ekonomin svåra bitar i regeringspusslet

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne räknar fortfarande med att regeringsförhandlingarna ska vara avslutade före utgången av nästa vecka. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Naturresursinstitutet medger att kalkylerna bakom skogens roll som kolsänka är inkonsekventa och måste göras om. Det komplicerar regeringsförhandlingarna ytterligare, oklart hur. De är svåra nog när partiledarna ska enas om ramarna för de offentliga finanserna.

Naturresursinstitutet (Luke) uppger att beräkningarna av högsta klimathållbara avverkningsvolymer görs om och en ny kalkyl är att vänta i slutet av maj. Kalkylerna handlar också om vilka referensnivåer för kolsänkan Finland kan använda i EU:s klimatpolitik. EU-kommissionen hade tidigare gett Finland bakläxa för beräkningsgrunderna.

– Vi ska gå igenom hela kalkylen. Avverkningsvolymerna och kolsänkan kommer säkert att justeras i någon mån, men vi vet inte än i vilken riktning eller hur mycket, säger Aleksi Lehtonen, biträdande professor vid Luke, till nyhetsbyrån STT.

Enligt HBL:s uppgifter var det forskare vid Finlands miljöcentral som uppdagade brister i Lukes kalkyler, som tidigare var otillgängliga för det övriga forskarsamfundet. Den aktuella felberäkningen handlar om hur ytan för "avverkningsmogen skog" ska definieras.

Naturskyddsförbundet uppger att en omdefinition innebär att den skogsareal som kan avverkas kommer att minska. Det betyder också att Finlands kolsänka skulle minska om man höll fast vid de avverkningsvolymer som den förra regeringen slog fast utifrån de uppgifter som då fanns till handa.

– De fel som nu har uppdagats måste beaktas i de pågående regeringsförhandlingarna, säger förbundets ordförande Harri Hölttä.

Förbundet besökte regeringsförhandlarna på Ständerhuset på torsdagen och påminde om skogens stora betydelse för att hejda klimatförändringen och för naturens mångfald. Paloma Hannonen, skyddsexpert vid Naturskyddsförbundet, säger att det då är viktigt att man fredar en tillräckligt stor del av skogen från skogsbruk och att man i ekonomiskogar satsar mer på kontinuitetsskogsbruk, vilket betyder att man i högre grad frångår den klassiska metoden med kalavverkningar.

Det är ändå i högsta grad oklart i vilken mån regeringsförhandlarna kan beakta behovet av att klimatkalkylerna görs om eftersom de knappast blir klara före regeringsprogrammet. En utväg är att man inte alls skriver in en siffra för högsta klimathållbara avverkningsvolym i regeringsprogrammet.

Tuff ekonombit

På Ständerhuset samlades partiordförandena på torsdagen för att diskutera ramen för de offentliga finanserna – en nyckelfråga eftersom mycket av det man vill göra under valperioden hänger på hur mycket pengar det finns att tillgå. På borgerligt håll har man förundrats över SDP:s metod att först diskutera innehåll och sedan ta fram ekonomisk ram.

– Det är nu vi ska börja pressa ner allting genom den ekonomiska realismens tratt, sade Centerns ordförande Juha Sipilä.

SDP:s ordförande Antti Rinne som leder regeringsförhandlingarna sade på senare på torsdagen att de arbetsgrupper som förhandlar om diverse sakfrågor ändå vet på ett ungefär hur stor ramen är. Och beträffande partiledarnas förhandling lät han belåten.

– Det går riktigt fint. Vi har gått igenom den ekonomiska lägesbilden och tagit vissa konkreta beslut. Vi går framåt precis enligt den tidtabell jag har räknat med.

Rinne svarade inte på några frågor om substansen i förhandlingarna, men upprepade att man gjort framsteg i ekonomifrågorna och att målet fortfarande är att förhandlingarna ska vara klara i slutet av nästa vecka.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning