Skogen är vår bästa vän – värna om den!

Har vi råd att (och med äran i behåll) behandla vår natur och våra skogar med ett förfarandesätt som påminner om ett blint utnyttjande?

Innehållet i artikeln i HBL (17.5) om miljöorganisationerna som unisont stiger fram och morrar till för våra skogar förtjänar en hyllning! Tillåt inte kalhygge i statens ekonomiskogar är budskapet.

Jag underskriver Bernt Nordmans spörsmål om att staten borde gå i bräschen för en förändring i denna fråga, ja verkligen! Vårt land har nyss fått en utnämning som landet med den friskaste luften. Här är det bäst att leva sett från denna aspekt. Detta tål man fundera över i maktens korridorer där pengar väger tyngre än frisk luft. Har vi råd att utan respekt gå ut över våra skogar och skövla dem?

Har vi råd att (och med äran i behåll) behandla vår natur och våra skogar med ett förfarandesätt som påminner om ett blint utnyttjande?! Kunde inte vi i Finland vara förespråkare och föregångare som i sin beslutsfattning i första hand värnar om sin natur, som ser naturen som en ledstjärna värd att kämpa för och tar dess behov i beaktande i sina nationella och internationella visioner, målsättningar och beslut. Egentligen borde ju detta vara en självklarhet eftersom ett fortlöpande motsatt förfarande försvårar (jag vill inte säga förstör) våra egna förutsättningar till ett friskt framtida liv på jorden. Vill vi i framtiden leva i en tillvaro var frisk luft endast är ett kvardröjande drömleverne ifrån ett fjärran förflutet?

Varningsklockorna ringer hela tiden omkring oss. Forskare runtom i världen säger att det ännu finns hopp, men det kräver initiativförmåga och vilja till att skapa förändring och fatta meningsfulla beslut. Beslutsfattare, gräv fram ert mod!

Förändringens tid är nu! Bra och hållbara beslut kräver en god och bördig grund.

Därför har vi skyldighet att börja i tid. Med våra barn! Vi måste lära våra barn att älska och respektera vår natur, att bli du med den! Först då man har ett sunt och meningsfullt förhållande till någonting kan man lära sig att värna om det.

Vi alla kan påverka, redan i dag. På nätet kan man skriva under medborgarinitiativet mot kalhygge på statens marker. Skriv på för skogen, för naturen, för bättre alternativ i vårt skogsbruk! Skriv på för att väcka våra beslutsfattare!

Malin Fagerström Söderkulla

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00