Skogen är mer än material för ekonomisk vinning

Att diskutera skogen är tillåtet. Det är av godo att utöka antalet infallsvinklar, försöka förstå, ta in ny kunskap och söka tidsenliga och hållbara lösningar.

Mats Nylund tar tyvärr (HBL Debatt 24.3) till metoden att förklena andra skribenter med hjälp av ett antal benämnanden. Stefan Thölix (HBL Debatt 26.3) sällar sig till skaran. Vi inom Våra skogar påpekar att när vi skrev att "ingen är nu ute efter att förbjuda kalhyggen överlag" handlade det om initiativet om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden.

Även i "kampanjerna" som Nylund hänvisar till handlar det enbart om kommunens skog – inte om förbud i privatägda skogar här heller alltså. Tyvärr vill man upprepade gånger få det att låta som om dessa initiativ inkräktar på privata skogsägares egendomsrätt, vilket det alltså inte gör, tvärtom.

Nylund hänvisar sedan till vårt ställningstagande, vilket offentliggjordes i Helsingfors 2018. Där tilltalade vi utöver det offentliga även såväl privata skogsägare som skogslösa, det vill säga alla människor. Flera av oss är själva skogsägare och företräder en växande skara nya skogsägare som hellre väljer andra former av skogsanvändning än kalhyggen. Nylund närvarade inte vid det "spektakulära framträdandet" som innehöll inlägg av forskare, skogsägare, naturskyddsfolk och andra medborgare samt konstnärliga uttryck. Helheten var uppbyggd kring en båge som sträckte sig från glädje och sorg till hur vi kan se med nya ögon och hitta hållbara vägar framåt.

Nylund menar att vi kringgår forskningen på ett vilseledande sätt. Han kallar våra källhänvisningar (Finlands klimatpanel, Soimakallio, Finlands miljöcentrals hotbedömningar https://punainenkirja.laji.fi/sv) för "anekdotisk bevisföring". I en debattartikel måste man göra ett urval – det gör också Nylund som anbefaller Hynynens med fleras profitökande långtidsscenarier, men inte beaktar utsläppen. Thölix menar att vi ger ett sken av vetenskaplighet, men de facto grundar vi vårt ställningstagande på en vetenskaplig rapportering, som grundar sig på ekologiska premisser snarare än på ekonomisk vinning.

Klimatet, biodiversiteten, vattnet och luften är gemensamma för oss alla. Att diskutera skogen är tillåtet. Det är av godo att utöka antalet infallsvinklar, försöka förstå, ta in ny kunskap och söka tidsenliga och hållbara lösningar. I Våra skogar ingår flera forskare inom olika områden. Sedan 2019 har vi ordnat skogsdialoger med deltagare från skogsindustrin, skogsvården, ministerierna, forskarsamfundet och så vidare. Även Nylund har deltagit som representant för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

Vi hoppas på en saklig fortsatt debatt. Tack och lov har vi åsikts- och yttrandefrihet i Finland.

Eeva Houtbeckers, ekonomie doktor, Helsingfors, Paula Lönnemo, teologie magister, S:t Bertils,

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning