Rätten besökte dödskorsningen i Skogby – inte en chans att se tåget

Tingsdomare Christian Holm intog förarplatsen i Sisu-bilen för att få en uppfattning om det gick att se det annalkande tåget. Bild: Lina Enlund

Tingsrätten gjorde en exkursion till plankorsningen i Skogby där tre värnpliktiga från Nylands brigad avled för snart två år sedan. Domaren satt med påslagen brummande motor i förarhytten för att höra om tågets varningssignal gick att uppfatta. Domaren fick också pröva på den omöjliga uppgiften att se tåget komma.

Då äldre konstapel Ivo Tatarinov hade vittnat klart om sin rekonstruktion av dödskollisionen mellan en rälsbuss och förvarsmaktens lastbil som ledde till att tre värnpliktiga miste livet i oktober 2017, förflyttade sig Västra Nylands tingsrätt från tingsplatsen i Ekenäs ut i terrängen. Väl framme vid plankorsningen i Skogby är äldre konstapel Tatarinovs vittnesmål ännu i färskt minne:

– Det fanns inte en chans att man från förarhytten kunde se något.

Vid den ödesdigra korsningen väntar en militärlastbil av modellen Sisu A och tingsdomare Christian Holm klättrar upp i förarhytten och bänkar sig på samma plats där den nu åtalade ex-beväringen satt då kollisionen inträffade.

Den misstänkte är åtalad tre dödsvållanden och tjänstgöringsbrott. Bild: Ville Vuorinen/Lehtikuva

Eftersom tingsdomare Holm inte kan kommentera pågående fall, får vi inte veta vad han eventuellt noterar, då ett tåg med påslagen varningssignal passerar. Utomhus hörs tågets varningsläte tydligt, men hur låter det inne i bilen med påslagen brummande motor? Vid rekonstruktionen under den första rättegångsdagen får domaren också bilda sig en uppfattning om det gick att se tåget innan kraschen, vilket vittnen och till och med åklagaren intygar att var omöjligt.

Åklagaren lade sig raklång

Åklagaren Marianna Semi har redan tidigare stiftat bekantskap med Sisu-bilen i korsningen och vet vad som gick och inte gick att se.

Häradsåklagare Marianna Semi menar att den dåliga sikten inte duger som förklaring. "Man såg inte något från bilen. Men om man inte ser ska man inte köra i blindo", sade Semi. Bild: Lina Enlund

– Från förarplatsen såg man egentligen ingenting. Endast om man lade sig raklång tvärs över frambänken hade man en chans att se tåget komma. Men det gick ju inte eftersom där satt två andra personer, medgav Semi i rätten.

Det snöade ymnigt i gryningen då kollisionen ägde rum. I polisförhör har både den åtalade och vittnen sagt att de inte såg tåget komma trots att de försökte se efter. Försvarsadvokaten Mikko Puhakka påminde flera gånger om de erbarmliga väderförhållandena.

– Det stämmer, man inte såg något från bilen. Men om man inte ser ska man inte köra i blindo. Det är det som det här handlar om, sade åklagaren.

Åklagaren anser att föraren borde ha varit försiktigare och anser att han inte tillräckligt noga försäkrade sig om att inget tåg närmade sig. Därmed förorsakade den 20-årige beväringen tre personers död, enligt åtalet.

Åklagaren: Kännbara böter eller villkorligt

Åklagaren yrkar på ett kännbart bötesstraff eller ett villkorligt fängelsestraff. Utöver det kräver åklagaren att mannen står för obduktionskostnaderna på uppemot 5 000 euro och bekostar statens bevisningskostnader.

Den åtalade unge mannen slapp återbesöket till olycksplatsen på eftermiddagen och han hade undanbett sig att höras i rätten. Hans talan fördes enbart av försvarsadvokaten.

I rätten hade ex-beväringen sällskap av sin mor, sin far och sin syster. Han bestrider att han skulle ha gjort sig skyldig till dödsvållande och tjänstgöringsbrott.

– Min huvudman har inte förfarit uppsåtligt och därmed inte förorsakat händelsen som ska bedömas som en olycka. För olyckor straffas man inte enligt lagen, sade försvarsadvokaten.

Åklagaren anser att föraren borde ha svängt lastbilen för att bättre kunna se från förarhytten. Eller så borde han ha bett någon annan som hade bättre sikt, försäkra sig om att det var tryggt att passera järnvägen. En möjlighet hade också varit att föraren, som vid tiden för händelsen var pionjär, hade bett någon av sina kamrater stiga ur fordonet för att kontrollera att sikten var fri, anser åklagaren.

Tingsrätten begav sig till platsen för Skogbyolyckan där händelseförloppet rekonstruerades. VR:s rälsbuss passerade och gav en varningssignal som rättens representanter inne i förarhytten antingen hörde eller inte hörde. Bild: Lina Enlund

Utöver att föraren orsakade tre värnpliktigas död anser åklagaren att han bröt mot Försvarsmaktens säkerhetsföreskrifter.

Försvaret håller inte med om att föraren var vårdslös.

– Man måste beakta hur andra hade agerat i motsvarande situation. Har gärningsmannen haft en verklig möjlighet att agera annorlunda? sade advokaten.

Försvaret hänvisade till Olycksutredningscentralens utredning som kom fram till att den farliga plankorsningen och Försvarsmaktens bristfälliga riskbedömning var de främsta orsakerna.

– Av rapporten framgår att försvarsmaktens fordon tilläts passera plankorsningar utan att någon satt till höger och höll utkik. Förfarandet har tillåtits av Försvarsmakten. Därför är det oskäligt att förutsätta att en 20-årig värnpliktig plötsligt ska följa säkerhetsåtgärder som inte tidigare har tillämpats, påpekade försvaret.

Skogbykollisionen hamnade i rätten efter att biträdande riksåklagaren i våras upphävde häradsklagaren i Västra Nylands beslut om att inte väcka åtal. Riksåklagarämbetet tog sig an ärendet efter att en person hade sökt ändring till åklagarens tidigare beslut.

Kollisionen inträffade vid en obevakad plankorsning med ytterst dålig sikt då en av VR:s rälsbussar på väg från Karis till Hangö krockade med Försvarsmaktens fordon.

Bild: HBL

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning