Skog i blåsten

Det verkar som marknadsaktörer profiterar både på landsbygd och gröna tankesätt, med stora miljö- och landskapsmässiga ingrepp som följd.

Efter en utlandsvistelse väntar mig några brev med skogligt innehåll. Vindkraftsbolag, bland annat ett internationellt sådant, vill arrendera skogsmark i min hemtrakt. Även HBL har uppmärksammat vindk...