Skjutvapenlagen EU-anpassas – så här ska Finland rätta sig efter direktiven

Förutsättningarna för reservistverksamhet, jakt och sportskytte ska inte försvåras i Finland då EU:s vapendirektiv tas i bruk.Bild: Mostphotos

Regeringens förslag till hur Finland ska anpassa sig till EU:s skjutvapendirektiv garanterar reservistverksamheten.

EU:s vapendirektiv trädde i kraft den 14 juni 2017 och regeringes förslag till genomförande av direktivet i Finland skickades på remiss på fredagen skriver Inrikesministeriet i ett pressmeddelande.

Utgångspunkten i förslaget är att hindra att särskilt farliga vapen eller delar av dem hamnar i fel händer utan att man samtidigt försvårar reservistverksamheten eller annan vapenhobby i Finland.

De mål som Finland hade ställt för förhandlingarna om vapendirektivet uppfylldes väl och genom det undantag som direktivet tillåter i fråga om nationellt försvar tryggar den finska reservistverksamheten, säger inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) i pressmeddelandet.

Förslaget genomför de ändringar som vapendirektivet förutsätter på ett sätt som inte försämrar förutsättningarna för reservistverksamhet, jakt, bedrivande av sportskytte och vapensamling, säger Mykkänen.

I sitt förslag har ministeriet bland annat tagit in bestämmelser som syftar till att skapa en smidigare process för ansökning om vapentillstånd för skjutvapen till reservistverksamhet. Aktiva reservister ska under vissa förutsättningar även i framtiden kunna beviljas tillstånd för vapen som är förbjudna i direktivet. Helheten ska säkerställa både att den nationella lagstiftningen uppfyller vapendirektivets krav och att reservistverksamheten kan fortsättas.

De andra centrala ändringarna som direktivet medför i den finska skjutvapenlagen förbättrar spårbarheten för vapen, vilket för sin del främjar den inre säkerheten.

Dessutom ska övervakningen av vapenhandeln stärkas och regleringen om näringsverksamheten inom vapenbranschen göras smidigare. Vapendirektivet syftar till att harmonisera skjutvapenlagstiftningen inom hela EU.

Regeringens förslag ska lämnas till riksdagen under våren och att ändringarna är tänkta att träda i kraft under hösten.

EU:s vapendirektiv ska trygga en fungerande inre marknad för skjutvapen och samtidigt garantera EU-medborgarnas säkerhet. Vapendirektivet är också en del av EU:s åtgärder i kampen mot terrorism.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00