Skjuts valet upp på grund av försämrat coronaläge? Så här svarar Anna-Maja Henriksson

Justitieminister Anna-Maja Henriksson utgår ifrån att valet ordnas den 23 januari. Bild: Jennifer Granqvist/SPT

Från delar av oppositionen efterfrågas en flytt av välfärdsområdesvalet. Den ansvariga ministern Anna-Maja Henriksson säger ändå att några sådana planer inte har diskuterats. Om inte den nya coronavirusvarianten ställer till det kommer valet att ordnas som planerat den 23 januari.

En diskussion om att skjuta upp det kommande välfärdsområdesvalet har startat efter att Samlingspartiets riksdagsledamot Timo Heinonen på lördagsmorgonen skrev ett inlägg på Twitter där han efterfrågade en flytt av valet.

Heinonen anser att valet borde skjutas upp så att alla ska kunna gå hälsosäkert och rösta.

Det andra stora oppositionspartiet Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra var inte sen att ta ställning i frågan.

Purra skrev kort därefter att Sannfinländarna anser att valet ska ordnas hälsosäkert i januari. Om valet däremot måste skjutas upp så bör det enligt partiet ordnas samtidigt som nästa riksdagsval, vilket också skulle leda till att hela vårdreformen skjuts fram.

Justitieministeriet ansvarar för arrangerandet av nationella val i Finland. Den ansvariga ministern, justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), säger att hon efter att Twitterdiskussionen startade har fått svara på flera frågor kring eventuella planer på att flytta valet.

– Nej, något sådant har inte planerats. Jag utgår ifrån att valet kommer att ordnas den 23 januari, säger hon.

Noggrann uppföljning av läget

Dock har epidemin upprepade gånger visat att läget kan förändras fort.

Henriksson säger att ministeriet tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd noga följer med läget, speciellt efter att det i fredags blev känt att den nya virusvarianten omikron även bekräftats i länder utanför södra Afrika.

Experterna vet i det här skedet inte om, och i vilken grad i så fall, coronavaccinen biter på den nya varianten.

– Det är en fråga som noga följs upp. Skulle det visa sig att vaccinen inte biter och institutet förutspår att vi måste stänga samhället så är det en annan fråga, men i nuläget utgår jag ifrån att valet blir av som planerat, säger Henriksson.

Kommunalvalets säkerhetsarrangemang upprepas

Niklas Wilhelmsson, som leder Justitieministeriets enhet för demokrati och val, säger att ministeriet kommer att ha ett möte med Institutet för hälsa och välfärd nästa vecka.

Då ska man åter diskutera coronaläget och hur valet kan arrangeras på ett så hälsosäkert vis som möjligt. Liknande möten har enligt honom ordnats med omkring tre veckors mellanrum på sistone.

Han säger att planen inför välfärdsområdesvalet är att använda sig av likadana säkerhetsarrangemang som inför kommunalvalet i juni, förutom att förhandsröstningen inte är förlängd.

– Den två veckor långa förhandsröstningen i samband med kommunalvalet upplevdes av kommunerna som besvärlig.

Wilhelmsson säger att kommunerna nu har erfarenhet av att ordna röstning i epidemitider. Även om Finlands vaccinationsgrad var märkbart lägre i juni då kommunalvalet ordnades, finns enligt honom inga indikationer på ökad smittspridning till följd av valet.

– Institutet har under våra diskussioner fört fram att det är säkrare att gå och rösta än att gå till mataffären, eftersom man vistas så mycket kortare stund i vallokalen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning