Skjut alla vargar!

Varför vi åter har varg är en intressant fråga som är allt annat än transparent.

Vargen har igen diskuterats i Yle Vegas "Slaget efter tolv". Både debattledaren och de sakkunniga tycktes ta det som ett axiom att det skall finnas varg i Finland. Det man diskuterade var hur många vargar som är optimalt och hur medborgarna på landsbygden skulle anpassa sig till dagens alarmerande situation.

Lyssnarna fick ställa frågor och en äldre person från Österbotten frågade varför vi över huvud taget behöver dessa vargar. Men svaret uteblev! Man teg ihjäl frågan, som var den enda vettiga i hela programmet.

Varför vi åter har varg är en intressant fråga som är allt annat än transparent.

Bakom det beslutet finns aktiva lobbare inom miljöorganisationerna och deras hejdukar inom Jord- och skogsbruksministeriet. Riksdagsledamöterna förstod nog inte vad de gjorde när vargen fridlystes. Och nu vågar inget parti aktivt mota vargen i grind av rädsla för att bli stämplat som fiende till naturen. Vargen har fått ställningen av en messias som skall rädda naturen från människans inverkan. Hyckleri och illusioner! Naturen klarar ju sig alltid, men annat är det förmodligen med dagens konsumtionssamhälle. Om man verkligen tänker efter är ett vargfritt Finland slutligen det bästa för vår egen miljö; det sparar resurser och människors psykiska hälsa.

Det vill dessvärre de, som är skyldiga till vargplågan, inte erkänna. De har sina egna intressen. Vargen ger ju arbete åt forskare, åt rådgivare för umgänget mellan människa och varg och slutligen åt tjänstemän, som skall behandla skadeersättningarna. Men produktivt arbete är det faktiskt inte! Det finns oändligt med miljöfrågor som man hellre kunde satsa tid och pengar på än vargskötselplanen, som inte har fört något positivt med sig.

Skjut alla vargar och vi är tillbaka till läget under 1900-talet, då det inte fanns något vargproblem att tala om.

Jan-Erik Ingvall Helsingfors

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02