Skilsmässofamiljer ska få en lättare vardag – barn ska kunna ha två officiella bostäder

Barn kan bara ha en officiell bostad vilket kan leda till problem vid en skilsmässa när det gäller bland annat barnbidraget och bostadsbidraget. Bild: SPT

Dagens system kan leda till att bara den ena föräldern har möjlighet att få bostadsbidrag, trots att barnet behöver ett rum i båda föräldrarnas hem.

Ett barn kan för tillfället bara bo på en officiell adress. Det gör att barn, som i en skilsmässosituation växelvis bor hos två föräldrar, kan hamna i kläm.

Men det är något som den nya regeringen vill ändra på. I det nya regeringsprogrammet står det så här: "Ett jämlikt delat föräldraskap ska stödas. Barn ska ges möjlighet att ha två likvärdiga adresser."

– Det är en stor förbättring speciellt när det gäller att få tillgång till tjänster och socialskydd. Nu kan ett barn som bor växelvis hos två föräldrar på riktigt bli en del av två olika hushåll, säger Anna Moring, ledande sakkunnig vid Nätverket för stjärnfamiljer, i ett pressmeddelande.

Redan den förra regeringen uppmärksammade problemet som växelvist boende medför och gjorde ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. I lagen som börjar gälla från och med december finns för första gången inskrivet att föräldrarna kan avtala om att barnets växelvisa boende.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning