Skev vänskap i pogromernas tid – juden Levitan och antisemiten Tjechov

Den judiska landskapsmålaren Isaak Levitans vänskap med Anton Tjechov beskrivs i Tom Sandqvists roman som befläckad av den senares illa dolda antisemitism. (Levitan: "Ryskt landskap") Bild:

Sympatin hamnar hos Levitan medan Tjechov nedsablas som antisemit och osolidarisk vän i Tom Sandqvists roman om vänskapen mellan de två.

I det Ryska kejsardömet var den judiska befolkningen förvisad till det så kallade judiska bosättningsområdet, som väster om Moskva sträckte sig från Baltikum ner till Svarta havet. Inom området utgjor...