Skelettdelar hittades i gammalt hus i Hangö

Polisen har spärrat av området för att få slutföra sina undersökningar i fred. Bild: Johanna Lindholm

Delar av ett människoskelett har hittats under golvet i en fastighet i Hangö. Upptäckten gjordes då golvet grävdes upp i samband med att huset repareras från grunden.

På tisdagen vid tolvtiden fick Raseborgspolisen uppgifter om att man funnit kvarlämningar av en människa i golvkonstruktionerna i ett hus i Hangö.

Upptäckten gjordes i samband med en renovering.

Kommissarie Mats Sjöholm vid Raseborgspolisen berättar att det handlar om delar av ett skelett.

– Det är ännu för tidigt dra några slutsatser om hur det hamnat där. Det kan hända att det härstammar från krigstiden, säger han.

För tillfället finns inga uppgifter som tyder på att brott begåtts.

– Delarna kommer så fort vår tekniska brottsplatsundersökning är klar, att undersökas av rättsmedicinska enheten.

Enligt Sjöholm är sådana här fall väldigt ovanliga.

Polisen har varit på plats sedan i går vid middagstid och området är avspärrat.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning