Skatuddens utbyggnad behöver krossad sten från underjordiska tunnlar

Bild: Wilfred Hildonen

På Skatudden kommer man mer eller mindre att avstå från att bygga parkeringsplatser för de nya lägenheterna. I stället kommer byggbolagen att erbjuda parkering i de nya gigantiska underjordiska parkeringarna.

Just nu ser det ut som om planerna på att bygga en stor motorväg, en så kallad centrumtunnel, under södra Helsingfors skulle skrinläggas. Socialdemokraterna i Helsingfors stadsfullmäktige lär ska sätta sig emot planerna. SFP verkar avvaktande och önskar att planerandet skulle fortsätta.

Det förvånar mig dock att alla byggnadsplaner, som ligger som bakgrund för projektet inte tagits upp i mediediskussionen. Tunneln saluförs till exempel för oss som bor på Skatudden som en räddare i nöden vad gäller trafikstockningarna som uppstår då Viking Lines färjor lastas och lossas i hamnen. Så enkelt är det inte.

Stadsplanerarna berättade själva öppet förra vintern att den viktigaste orsaken till att tunneln skulle dras till Skatudden är att man ämnar effektivt bygga ut Skatuddens alla stränder i enlighet med den nya generalplanen för Helsingfors. Tusentals nya bostäder skall byggas och för att detta skall vara möjligt behövs utfyllnadsmaterial i krossad sten så att strandlinjen kan flyttas utåt mot havet (på samma sätt som Busholmen byggdes ut mot havet med hjälp av sprängsten från västmetrons bygge). Tunnelbygget skulle ge detta utfyllnadsmaterial och samtidigt skulle den nya tunneln möjliggöra själva byggarbetena på Skatudden och senare möjliggöra biltrafik ut till de nya husen.

Utan tunneln vore det nästan omöjligt att arrangera trafiken för de nya stadsdelarna på Skatudden. Och inte bara det. I våras beslutade Helsingfors stadsfullmäktige att man i samband med byggandet av nya stadsdelar tar i bruk ett helt nytt bilparkeringssystem, ett såkallat marknadsanpassat system, där byggbolagen inte längre tvingas såsom i dag att också bygga ett visst antal parkeringsplatser för varje nybyggt hus. På Skatudden kommer man mer eller mindre att avstå från att bygga parkeringsplatser för de nya lägenheterna. I stället kommer byggbolagen att erbjuda parkering i de nya gigantiska underjordiska parkeringarna, som byggs i anslutning till tunnelprojektet. Såklart till mycket dyrare pris än dagens parkering.

Helsingfors stadsfullmäktige har de facto redan godkänt byggandet av ett sådant jättestort parkeringsgarage under Skatuddens hela västra strandremsa, från Skatuddsterminalen till området i närheten av presidentpalatset. Centrumtunneln skulle dras in under Skatudden via denna parkering. YIT-bolaget står bakom denna parkering, liksom också bakom byggnadsplanerna för det nya höga affärshuskomplexet på området mellan Skatuddens hamnterminal och Filminstitutet. Ett hus, som skulle försätta alla lägenheter på Skatuddens västra strand i evigt vintermörker.

Det nya parkeringssystemet tillsammans med de nya underjordiska trafikarrangemangen på Skatudden skulle leda till en omfattande social segregering på Skatudden. Det här gäller alltså bara för Skatudden. Vid varje uppfart från centrumtunneln skulle liknande gigantiska byggprojekt förverkligas.

Och inte blir ju situationen bättre för oss Skatuddsbor om De grönas andra trafikarrangemang för centrum körs igenom utan tunnlar. Till exempel efter det att privatbilism på Norra Esplanaden förbjudits.

Hur som helst: YIT:s planer på att bygga en parkering under Skatudden kommer nog att förverkligas. Och då har man ju redan en god bit av centrumtunneln förverkligad. Dessutom helt privat.

Christian Blom, Skatudden, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning