Skatteverket påminner om coronaeffekten: Kontrollera din rätt till avdrag för 2020

På torsdagen fick 480 000 kunder den förhandsifyllda skattedeklarationen via MinSkatt. Övriga löntagare får sin förhandsifyllda skattedeklaration senare under våren. Bild: SPT

2020 var ett exceptionellt år. Det kan kräva korrigeringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen i fråga om exempelvis distansarbete och arbetsresor.

På torsdagen fick 480 000 kunder den förhandsifyllda skattedeklarationen från Skatteförvaltningen via MinSkatt. Den går nu att kontrollera och komplettera via e-tjänsten.

Utskicket berör 220 000 firmaföretagare, 130 000 jord- och skogsbruksidkare samt 130 000 löntagare vars makar är firmaföretagare eller jord- och skogsbruksidkare.

Skatteverket påminner om att 2020, på grund av coronapandemin, var ett exceptionellt år för många löntagare.

De som distansarbetat kan vara berättigade till exempelvis avdrag för arbetsrum och kostnader för datakommunikation.

I år lönar det sig också att kontrollera och vid behov korrigera särskilt de resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen som visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

På grund av coronan har många inte haft lika mycket resor mellan hemmet och arbetsplatsen som under 2019.

Näringsverksamhet måste deklareras

Firmaföretagare och jordbruksidkare får två skattedeklarationer: den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen och skattedeklarationen för näringsverksamheten.

Skattedeklarationen för näringsverksamhet måste alltid returneras även om ingen verksamhet förekommit år 2020.

Skatteverket påminner samtidigt maken eller makan till en firmaföretagare, jord- eller skogsbruksidkare att kontrollera om hen har rätt till avdrag.

De skattedeklarationer som kom till MinSkatt i går ska kompletteras senast den 1 april. Per post kommer de förhandsifyllda skattedeklarationerna först senare.

De förhandsifyllda skattedeklarationerna för övriga löntagare skickas för att kompletteras senare under våren.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning