Skattestödet för taxibilar avskaffas stegvis

Bild: Ksf Media/Arkiv

Regeringen vill avskaffa nedsättningen av bilskatten för taxibilar stegvis före juli 2022. Avskaffandet av stödet ska ge regeringen 12 miljoner euro per år.

För närvarande får bilar som huvudsakligen används för taxitrafik en skattenedsättning på 4 800 euro per år. Regeringen föreslår att skattestödet sjunker till 3 000 euro i juli. Därefter ska stödet sjunka stegvis tills det upphör i juli 2022.

Enligt Finansministeriets uträkningar ökar de årliga skatteintäkterna med 12 miljoner euro efter övergångsperioden om stödet slopas. Taxibilarnas utgifter ökar med mindre än 1 procent.

Skatteändringen hänger ihop med lagen om transporttjänster som träder i kraft i juli. I samband med den slopas även tillståndskvoterna och prisregleringen. Tanken är att den lättare regleringen ska locka nya företagare. Det i sin tur skulle öka det totala skattestödet.

Regeringen föreslår även att stora tillgänglighetsanpassade taxibilar, taxibilar för skoltransporter och invalidtaxibilar befrias från bilskatten helt och hållet. Syftet är att garantera ett tillräckligt stort antal tillgänglighetsanpassade bilar även i framtiden.

Kostnaderna för tillgänglighetsanpassade taxibilar beräknas uppgå till 200 000 euro i förlorade bilskatteintäkter om antalet bilar förblir på nuvarande nivå.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03