Skatternas moral

Tusentals isländare protesterade mot avslöjandena om statsministern efter att Panamadokumenten publicerades. Bild: Halldor Kolbeins

Om alla inkomster beskattades på samma sätt utan undantag och avdrag skulle det inte finnas något utrymme för skatteplanering.

Panamapappren har gett anledning till en i dessa gudlösa tider något märklig debatt om moral. Skatteplanering må vara lagligt, lyder argumentet, men det är omoraliskt.

Skattefusk är ett lagbrott. Det kan ske på två sätt. Den skattskyldige undangömmer eller ger felaktig information om tillgångar eller inkomster. Detta kan göras med hjälp av bolag registrerade i Panama. Brott bör bestraffas.

Alla som skjuter upp en aktieaffär över tidsgränsen idkar skatteplanering. Vad är egentligen det omoraliska i detta?

Skatteplanering däremot följer lagen såsom den står skriven. Skatteplanering betyder att en människa gör något som hon annars inte skulle ha gjort i syftet att få en skatteförmån. Detta händer när man låter renovera badrummet eftersom en del av kostnaden är avdragsgill och när man tar ett bostadslån man inte har råd med utan ränteavdrag. Skatteplanering kan vara aggressiv om det innebär omfattande krumelurer som skalbolag i skatteparadis.

Folk planerar sina skatter eftersom skattesystemet är invecklat och krångligt. Under årens lopp har olika intressegrupper krävt och fått olika lättnader. Om alla inkomster beskattades på samma sätt utan undantag och avdrag skulle det inte finnas något utrymme för skatteplanering.

Skatterna syftar inte endast till att samla in pengar utan också till att forma beteende. Lagstiftaren vill till exempel främja långsiktigt ägande av aktier. För att sporra till det finns en regel som kallas anskaffningsutgift. Om man har ägt aktien över tio år blir reavinstskatten lägre. Alla som skjuter upp en aktieaffär över tidsgränsen idkar skatteplanering.

Vad är egentligen det omoraliska i detta?

Det finns ingen allmän moral och omoral. Moralen består av ett antal regler och påbud, typ: "du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa" och "du skall inte hava begärelse för din nästas hus". Omoral betyder att man bryter mot någon regel.

Ingen skattemoralist har klargjort vilka de moraliska principer är som skatteplaneraren bryter emot. Medan vi väntar på svar, låt mig försöka formulera några.

– Det högsta moraliska syftet i samhället är att maximera skatteuttaget. Ingen har automatiskt rätt till sin inkomst.

– Den skattskyldige har alltid fel. Om reglerna är otydliga, bör hen alltid betala det högre beloppet.

– Moralen är kvantitativ: att fiffla värt en hundring är försumbart, att göra det för hundratusen är omoraliskt.

– Att betala för lite är fel; att tvingas betala för mycket är inte fel.

I ett rättssamhälle bör lagarna bygga på allmänhetens uppfattning om vad som är rätt och fel. Men lagen måste vara tydlig för att människor skall kunna planera sina liv. Om reglerna uppfattas som felaktiga kan de ändras. Men detta bör ske i demokratisk ordning efter att konsekvenserna har blivit utredda. Därefter kan var och en anpassa sitt beteende, till exempel låta bli att ta bostadslån, starta bolag i Panama, köpa sprit eller skapa nya arbetstillfällen.

Paul Lillrank professor vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning