Skatter skall varken hatas eller älskas

Fullmakten att beskatta har framför allt att göra med dess ändamålsenlighet.

Med jämna mellanrum får vi i medierna se experter – samt så kallade mentorer som antingen hatar eller älskar skatter. Skattehatarna uppträder ofta kort och understryker deskriptivt hur mycket fö...