Gamla mynt och sedlar har sin hängivna samlarkrets. Som utomstående är det inte alltid lätt att ha insyn, men hos Holmasto som är Finlands äldsta numismatiska specialaffär kan man det här med pengar.

– För den som inte själv är samlare kan det vara svårt att veta vad som är värdefullt. Därför lönar det sig att ta med sig sina objekt till oss för värdering. Ibland gör vi anbud för direkt köp, visar sig objektet vara sällsynt eller av annan anledning intressant kan det hända att vi föreslår försäljning på auktion. Försäljning på vår auktion tar längre tid men kan ge ett bättre pris. I sista hand är det ändå alltid kunden själv som bestämmer om och hur objektet säljs, säger Holmastos numismatiker Kai Tainio.

Skicket avgör värdet

Numismatik är ett brett område med allt från mynt från antiken till jubileumsmynt från modernare tider. Priserna variera. Vid Holmastos nästa auktion den 18 december kommer det att ropas ut en 4-rubelssedel från 1819 som sitt rätt anspråkslösa utseende till trots har ett utgångspris på 5 000 euro. På Holmastos senaste auktion i oktober steg bland annat ett 5 pennis kopparmynt från 1889 till över 4 000 euro och ett 10 penni från samma år till över 7 000 euro vilket var överraskande högt.

– Mynten var i sällsynt bra skick och hade kvar sin ursprungliga spegelglans, vilket gjorde dem ovanliga. Vanligtvis mörknar ju koppar med tiden, säger numismatikern Karita Kiviniemi, även hon anställd som del av Holmastos expertteam och med över 40 års erfarenhet av branschen.

Mynt och sedlar från den ryska tiden hör till föremål som är högintressanta för Holmastos många ryska kunder. Även i övrigt är kundkretsen internationell.

De äldre krigen intresserar

Paul Karles specialitet är militaria, det vill säga föremål som har med det militära att göra. Det kan handla om vapen, uniformer och uniformspersedlar, hjälmar, mössor, knappar, dokument.

– De finländska samlarkretsarnas intresse har länge varit koncentrerat kring de senaste krigen, men nu börjar det finnas fler och fler samlare för de äldre krigen, såsom finska kriget 1808–1809, säger Paul Karle.

Till föremål som kommer att säljas på decemberauktionen hör bland annat värjor och gevär från finska kriget, en flintlåspistol från det stora nordiska kriget 1700–1721 och en hedersvärja från Gustav III:s krig och slaget vid Svensksund 1790.

Finns det något föremål du själv gärna skulle vilja se?

– Ryska tsartida uniformer! De är sällsynta men jag vet att det finns av dem där ute. Många finländare tjänstgjorde i Ryssland, bland annat 4 000 officerare under autonomin. Föremål från den tiden har bevarats inom släkterna och kommer då och då in till oss än idag. Då det handlar om uniformer är det oftast bara jackan som finns kvar, men även den ensam är värdefull, säger Paul Karle.

Också här kan försäljningspriset överraska. Ett exempel är den slitna uniformsskjortan som säljaren hade köpt på en teaterloppis och som såldes på auktion till en rysk samlare för 1 900 euro.

I trygga händer

På Holmasto har man ordnat auktioner allt sedan 1950-talet och som gammalt väletablerat familjeföretag har man kundernas förtroende. Förtagets experter har lång och gedigen erfarenhet och kontaktnätet till samlare världen över är stort - försäljningsresultaten talar för sig.

– Man ska inte vara rädd för att visa upp sina föremål för oss - man kan bli positivt överraskad vilka dyrgripar man har i sin ägo. Via våra auktioner når man rätta köpare, oftast samlare. En samlare tar bra hand om sina föremål och förvaltar dem lika bra eller ibland till och med bättre än museer där dubbletter ofta hamnar i lagret, säger Sebastian von Schantz, ägare till Holmasto i tredje generationen.

www.holmasto.com

• Grundat 1949. Drivs av samma familj i tredje generationen.

• Verkar i egna lokaler vid Alexandersgatan 50 i Helsingfors.

• Betjäning inom tre specialområden: ur och smycken, mynthandel, auktioner.

• Ordnar årligen 4–6 internationella auktioner på vilka det är möjligt att sälja samlingar eller enskilda samlarobjekt och föremål.

• Kunder är välkomna att ta föremål för värdering till butiken vid Alexandersgatan. Holmastos kunniga personal kan rekommendera försäljningssätt och ta hänsyn till eventuella specialönskemål.

Holmasto - Kvalitet och expertis sedan 1949

Alexandersgatan 50 Helsingfors

shop@holmasto.com

1. Föremål av intresse. På Holmastos auktioner säljs föremål så som mynt, sedlar, utmärkelser, medaljer, svärd, skjutvapen eller annan militaria.

2. Expertvärdering. Ta med föremålen till vår butik för värdering av vår personal med omfattande erfarenhet av de olika samlarområdena. Värderingen kan i vissa fall ske medan du väntar. Då det gäller mer sällsynta eller värdefulla samlingar tar värderingen ofta längre tid, från ett par dagar upp till ett par veckor. Värdering av större samlingar kan ibland göras hemma hos kunden. Värderingar görs även på uppdrag av dödsbon och försäkringsbolag.

4. Auktion eller direktförsäljning? Efter att våra experter gjort sin värdering går vi tillsammans igenom olika alternativ. Vi kan föreslå auktionsförsäljning eller göra ett anbud för direkt köp.

5. Auktionsförsäljning. Om vi tillsammans kommer fram till att auktion är det bästa försäljningsalternativet fastställer vi ett minimipris för objektet. Efter det sköts allting av Holmasto - fotografering, katalogbeskrivning, auktionsförberedelser och auktions-försäljning.

6. Betalning. Efter att ditt föremål sålts på auktion får du pengarna till ditt konto efter att köparen erlagt sin betalning, vanligtvis inom en till tre veckor. Holmasto svarar för att föremålet levereras till köparen.

Sebastian von Schantz med hustrun Erika driver Holmasto i redan tredje generationen. Bild:

Antika mynt. Guldstater från 1. århundradet f.Kr. och romerska silverdenarer av Tiberius och Nero. En rysk Epålett samt ett lettiskt riddartecken. Bild:

Silvermedalj från 1857, antika mynt, svenskt 2 dalers plåtmynt från 1772 samt flintlåsgevär från 1780-talet. Bild:

Paul Karle har militaria som sitt expertisområde. Sablar från slaget vid Svensksund 1790 samt Finska kriget 1808–1809. Bild: