Skatteförvaltningen börjar använda ny fullmaktstjänst

Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Från början av november kan både privatpersoner och företagskunder sköta sina skatteärenden genom Suomi.fi-fullmakter.

Auktoriseringar kan sedan tisdagen göras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter , men i Skatteförvaltningens ärendehanteringskanaler fungerar fullmakterna först i november.

Genom e-tjänsten kan en person eller ett företag auktorisera en annan person eller ett annat företag att sköta skatteärenden på sina vägnar. Man kan också be en person eller ett företag om auktorisering eller hantera sina fullmakter centraliserat.

Den auktoriserade kommer att kunna logga in på Skatteförvaltningens e-tjänst med sina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller med certifikatkort. Fullmakterna träder i kraft genast när de har godkänts av båda parter.

Det finns två fullmakter för att uträtta skatteärenden: skatteärenden eller deklarering. Skatteärenden ger den auktoriserade parten rätt att uträtta alla skatteärenden på auktoriserarens vägnar i alla Skatteförvaltningens servicekanaler.

Med fullmakten Deklarering kan ombudet endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen.

Förändringar för företagare

Rörelseidkare eller yrkesutövare och deras ombud kommer i november inte längre att kunna sköta sina ärenden i MinSkatt med Katso-koder. För att skötseln av skatteärenden ska ske utan avbrott, uppmanar Skatteförvaltningen företagare att utfärdar fullmakt åt sina bokförare före november.

E-tjänsten Katso förblir i bruk under övergångstiden. Aktiebolag, bostadsaktiebolag, kommanditbolag och öppna bolag kan fortsätta att sköta sina ärenden med Katso-koder i Skatteförvaltningens ärendehanteringskanaler till utgången av 2019.

Också sammanslutningar, dödsbon, samfällda förmåner, stiftelser, föreningar, utländska och offentliga aktörer samt deras ombud använder även i fortsättningen Katso-koder för att sköta sina skatteärenden.

Befolkningsregistercentralen svarar för tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Privatpersoner får mera information om fullmakter från Medborgarrådgivningen. För företagskunder finns den separata servicekanalen FöretagsFinland-telefontjänst.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03