Skatt till två kommuner?

Bild: Pihla Lehmusjoki

Evighetsfrågan om möjligheten att ha sin officiella hemort i två kommuner och betala skatt i båda ska nu utredas ordentligt.

Efter påsken tillsätter Finansministeriet en utredning som ska granska om det är möjligt att införa ett slags dubbelt kommunmedlemskap. I Suomenmaa säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, C, som länge har förespråkat tanken, att tiderna har förändrats och att fritidshusen allt oftare är avsedda för boende året om.

Centern har länge haft möjligheten att vara skriven och betala skatt i två kommuner på sin agenda.

Frågan är viktig för Centern, många Centerledda kommuner har en stor fritidsbosättning men stugfolkets skatter stannar i hemkommunen trots att de kanske vistas en stor del av året i en annan kommun. Detsamma gäller också för sommarstugetäta finlandssvenska skärgårdskommuner.

Visst kan det kännas rättvist att den kommun där man tillbringar en stor del av året också ska få del av den kommunalskatt man betalar.

Men det behövs grundliga utredningar, frågan har många dimensioner, till och med på grundlagsnivån.

När man betalar skatt ska man också ha möjlighet att påverka hur pengarna används. Det gör man genom att välja riksdagsledamöter och kommunfullmäktige.

Det här är en fundamental princip i vårt demokratiska system. En kommunpolitiker från Centern tycker att man kan betala en andel av sin skatt som motsvarar det årliga boendet till fritidskommunen, och mot det få avge till exempel en fjärdedels röst i valet.

Men om man laborerar med delad rösträtt så borde man få avge sin decimalröst också i riksdagsvalet, alla kommuner påverkas av riksdagens beslut och den deltidsboende borde väl kunna stöda en riksdagskandidat som verkar för fritidsregionens intressen?

Enligt vilken skattesats skulle för resten fritidskommunens andel räknas ut?

Ska Grankullabon betala sin fritidsskatt enligt Grankullaprocent, eller enligt fritidskommunens betydligt högre skattesats? Men en kommun kan inte beskatta sina invånare enligt olika inkomstskattesatser, det strider nog mot alla jämlikhetsprinciper.

Och hur kontrollerar man den skattskyldiges uppgifter om hur länge man vistats i fritidskommunen?

Skatteskyldighet och rösträtt är bundna till hemorten, och man har bara en hemort.

Om det skulle bli möjligt att dela upp kommunalskatten är det ganska klart att städer som Helsingfors aldrig skulle gå med på att förlora intäkter. De kan bland annat argumentera att skatteutjämningssystemet redan för över resurser från starka till svagare kommuner.

Det dubbla kommunmedlemskapet medför också ett annat problem. I många fritidskommuner kan fritidsboarna periodvis vara fler än de ordinarie invånarna.

Tar man skatt av fritidsboarna och samtidigt ger dem inflytande ligger intressekonflikter när det gäller kommunens utveckling nära till hands. Dagens situation är entydig: de röstberättigade och skattebetalande invånarna bestämmer. Det utesluter förstås inte att man skapar olika slags samarbetsorgan, men deras roll kan bara vara rådgivande, makten finns hos fullmäktige.

Finansministeriets utredning måste ge godtagbara svar på de här och andra fundamentala frågor, eller konstatera att tanken att vara skriven i två kommuner, med tillhörande rättigheter och skyldigheter, helt enkelt inte kan förverkligas.

Det är också möjligt att vård- och landskapsreformen gör hela diskussionen onödig. När landskapen tar över ansvaret för vården försvinner argumentet att det dubbla kommunmedlemskapet behövs för att fritidsboaren ska få besöka den kommunala hälsovårdscentralen.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning