Skatt, kvalitet och Yle

"I bakhuvudet på Yle-folk finns rädslan från licenstiden att publiken ska svika.Alltså sysslar såväl Yle som till exempel SVT/SR med program av Mästarnas mästare-typ – dvs. formatunderhållning av gigantisk ihålighet."

Anu Koivunen, medieforskare som skämt bort oss med träffsäkra analyser, klev nyligen (20.6.2019) in i den debatt om Yle och public service-uppdraget som förts i HBL.Som passionerad, och pensione...