Lärarinnan som utnyttjade pojkelever får fem år

Helsingfors hovrätt har skärpt straffet för den lärarinna från Vanda som gjort sig skyldig till sexbrott.

Den cirka fyrtioåriga kvinnan dömdes av Vanda tingsrätt till ett fängelsestraff på tre år och åtta månader för bland annat två fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn. Det första fallet skedde åren 2012-2013 och det andra 2015-2016

I det fördsta fallet var pojken 13-15 år och det sexuella umgänget bestod av oralsex och regelrätta samlag ett tjugotal gånger. Lärarinnan trä'ffade pojken utanför skolan och de tillbringade också nätter ihop.

I det andra fallet var pojken bara tov år när det sexueklla utnyttjandet böärjade. Det gällde närmast sexuellt färgade sms och beröringar.

Hovrätten ansåg att straffet var för lindrigt sett till hur allvarliga brott det handlade om skärpte straffet till fem år. Dessutom höjdes de ersättningar som lärarinnan ska betala för ett av offrens del.  Den ena pojken måste hon ersätta med 20 000 euro för lidande och för psykiska men med 9 000 euro. Den andra eleven ska hon ersätta med 10 000 euro.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning