Skärgårdsfåglar klarar sig bäst i Åboland

Bild: Jouko Högmander

Trots ejderbeståndets krasch och trots att mink och mårdhund härjar på kobbarna hyser Åbolands skärgård ett av Finlands rikaste fågelbestånd. Det visar en rapport om skärgårdsfaunan.