Skärgårdsdelegationen understryker behovet av offentligt stöd för att bättra landets bredbandsnät

Under coronavåren har många distansarbetat och nu förutspås distansarbete öka även i framtiden. Skärgårdsdelegationen understyrker ändå att distansarbete kräver både snabba och pålitliga bredbandsförbindelser. Bild: Linus Lindholm/SPT

För en balanserad regionutveckling och för att bibehålla regionernas livskraft behövs snabba och driftsäkra bredband, anser Skärgårdsdelegationen inom Jord- och skogsbruksministeriet.

Regeringen har föreslagit en ny lag om stöd för byggande av bredband. Genom lagen kunde statliga stöd utbetalas för att utveckla landets bredbandsnät.

Skärgårdsdelegationen inom Jord- och skogsbruksministeriet understryker nu behovet av ett offentligt stöd för att utveckla bredbandsnätet. Stödet är välbehövt, men det reserverade anslaget på fem miljoner euro räcker inte, anser Skärgårdsdelegationen i sitt ställningstagande.

För en balanserad regionutveckling och för att bibehålla regionernas livskraft behövs snabba och driftsäkra bredband. Särskilt i skärgårdsområden som till största delen är glesbebyggda är fungerande bredband av största vikt.

Under coronavåren har många distansarbetat och nu förutspås att alltfler i framtiden till stor del kommer att arbeta hemifrån. Delegationen understyrker ändå att distansarbete kräver både snabba och pålitliga bredbandsförbindelser.

Under hösten kommer delegationen att ge ut ett skärgårdsprogram för åren 2020-2030. I programmet betonas behovet av fungerande bredband för att kunna utveckla Finlands skärgårdsområden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning