Skärgårdens vintergäster blir naturvetenskaplig hobby

Skärsnäppan är en diskret vadarfågel som tillbringar vinterhalvåret bland annat i Ekenäs skärgård. Om somrarna häckar den långt uppe i norr, till exempel på Svalbard.Bild: Lina Enlund

Det är ont om livstecken i havsbandet om vintern, men ingalunda dött. En liten vadarfågel söker sig medvetet till Ekenäs ytterskärgårds iskalla klippor för vinterhalvåret. Matti Riihimäki dokumenterar skärsnäppans liv.