Skåpmat och guldkorn på ojämn körskiva

Bild: Skivkonvolut

De mest spelade julsångerna kunde med fördel ha strukits från Helsingfors kammarkörs julskiva. De ovanligare är däremot rena guldkorn.